Дейности


Сървърни комплекси  

Изграждане на сървърни комплекси

Прима-Софт има дългогодишен опит в изграждане, поддръжка и развитие на централизирани сървърни комплекси. Ние сме технологичен партньор на Intel, IBM, Lenovo, Fujitsu, Cisco, VMware и Microsoft. Изградили сме десетки проекти базирани на централизирани сървърни комплекси и виртуализация.

 

Виртуализация  

Виртуализация

Прима-Софт има дългогодишен опит в изграждане, поддръжка и развитие на виртуални среди. Ние сме технологичен партньор на VMware и Microsoft. Изградили сме десетки проекти базирани на виртуализация и централизирани сървърни комплекси.
Виртуализацията премахва връзката и зависимостта на приложния/системния софтуер от хардуера.

 

Enterprise Partner  

Терминални услуги

Прима-Софт има дългогодишен опит в изграждане, поддръжка и развитие на информационни инфраструктури с използване на терминални услуги.

Изградили сме десетки проекти на централизирани приложни системи.

Централизираните сървърни комплекси и виртуализацията са естествена среда за работа на терминални услуги

 

Мрежи за съхранение на данни  

Мрежи за съхранение на данни

Прима-Софт има дългогодишен опит в изграждане, поддръжка и развитие на мрежи за съхранение на данни (SAN). Ние сме технологичен партньор на Microsoft, IBM, Intel, Cisco. Изпълнили сме десетки проекти свързани с изграждане на мрежи за съхранение на данни, централизирани сървърни комплекси и виртуализация. Прима-Софт предлага фамилия от сторидж сървъри TeraStore като основен архитектурен компонент от IP SAN  архитектурата.

 

Корпоративни мрежи  

Корпоративни мрежи

Прима-Софт ООД повече от 24 години проектира, изгражда, развива и поддържа корпоративни мрежи. Партнираме с високотехнологични фирми в областта. Сертифициран партньор сме на Cisco. Предлагаме VPN, VLAN, VoIP и други услуги в среда на корпоративни мрежи.

 

VoIP  

VoIP

Прима-Софт предлага технологии и устройства за пренос на гласови комуникации през IP базирани мрежи. Ние партнираме със световни лидери като Patton, Cisco, Wildix, 3CX. Изграждаме телефонни централи изцяло базирани на VoIP (voice over IP). Интегрираме VoIP разширения към традиционни телефонни централи. Изграждаме системи за тотални комуникации съчетаващи глас, видео, електронни съобщения и др.

 

Дигитализация  

Дигитализация

Дигитализация

 

Библиотечни системи  

Библиотечни системи

Библиотечни системи

 

Интернет  

Интернет

От 1997 година Прима-Софт предлага комплекс от услуги в областта на Интернет

 

Гаранционен/извънгаранционен сервиз  

Гаранционен/извънгаранционен сервиз

Прима-Софт ООД предлага сервизни услуги от основаването си през 1990г. Сервизната дейност е сертифицирана по ISO9001:2008. Help-Desk система управлява взаимодейстието с нашите клиенти. В сервизният отдел работят обучени и сертифицирани инженери.

 


 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1309 София
бул. „Александър Стамболийски“ 205
e-mail: office@primasoft.bg
 
 

 

Прима-Софт ООД