Дигитализация


Прима-Софт има дългогодишен опит и сериозни постижения в областта на дигитализирането и представянето на дигитално съдържание в Интернет.  Наши клиенти са едни от най-големите културни и образователни институции в България. На базата на този опит можем да Ви помогнем при подготовката на проектите, както и най вече при цялостната им реализация (доставки, инсталации, изграждане, пускане в действие).

 

ПРИМА СОФТ предлага:

 

 1. Изграждане на IT нфраструктура на дигитален център

 

 • Доставка и инсталация на високонадеждни, безотказни сърверни комплекси (Data Center) за инсталиране на Виртуална библиотека/Виртуален музей/Виртуална галерия
 • Доставка и инсталация на специализирани Storage сървери за съхранение на дигитално съдържание
 • Доставка и инсталация  на мрежова инфраструктура (рутери, суичове, окабеляване на дигиталния център)
 • Доставка и инсталация  на системен софтуер – операционни системи , софтуер за сигурност и защита на дигиталния център
 • Пълна интеграция на техническото и софтуерно решение

 

 1. Технология за  дигитализация

 

 •  Доставка и инсталация на специализирани скенери предназначени за щадящо безконтактно сканиране на голям обем чувствителни материали във вид на книги (подвързани и неподвързани), карти, ръкописи, снимки, периодика, монети и др 
 • Доставка и инсталация на Специализиран софтуер за графична обработка, именоване и номериране на изображенията с автоматично , форматиране, фокусиране, маскиране, хоризонтиране, OCR  и т.н.
 • Доставка и инсталация на Специализирани средства за контрол и управление на дигиталните копия

 

 1. Софтуер за изграждане на Дигитална библиотека, Дигитална галерия, Дигитален музей

 

 • Въвеждане на метаданни – описания на обектите (библиографски описания на книги, паспорти на музейни експонати и др.)
 • Свободно комплектоване на дигитални обекти като структурирана последователност от дигитални копия на текстове, изображения, музика, видео във вид на композитен дигитален обект, колекция, галерия, дигитално издание.
 • Прикачане на дигиталните обекти към метаданните (описанията)
 • Представяне в Интернет на електронни каталози, колекции,  галерии с възможности за пълнотекстово търсене в метаданните (описанията на обектите) и ползване на прикаченото мултимедийно дигитално съдържание
 • Визуализация на структурирани дигиталните обекти във вид на дигитална книга, дигитална колекция, дигитална  галерия
 • Интеграция с  EUROPEANA  и други глобални агрегатори на съдържание

 

 1. Изграждане на система за контролиран достъп до дигиталното съдържание

 

 • Визуализация на дигиталните обекти според политики за контролиран достъп
 • Достъп до обособени части от обекта (части от книга, колекция, галерия)
 • Ограничаване на достъпа по територия (Свободно, само от територията на институцията, учебното заведение и т.н.)
 • Ограничаване на достъпа чрез специфични права на отделни или групи потребители ( по потребителско име и парола)
 •  Внедряване на политики за спазване изискванията на закона за Авторските права

 

 

 1. Предоставяне на функции за персонализация и  функции на социални мрежи

 

 • Възможности за дефиниране на персонални извадки от представяното съдържание (персонална библиотека, галерия, колекция от избрани книги, експонати и т.н.)
 • Възможности за рейтинги и коментари
 • Online статистика на представяното съдържание по рейтинги и ползване на дигиталните обекти
 • Възможности за представяне на препоръчително дигитално съдържание (НИЕ ПРЕПОРЪЧВАМЕ) според профила на потребителя – ученици, студенти, научни работници, по предпочитани  теми и т.н.
 • Възможности за предостявяне на безплатни услуги по заявки постъпили online

 

 1. Специализирана периферия за достъп до виртуалната библиотека/музей/галерия

 

 • Киоск системи за достъп до дигитализираното съдържание с допълнителна информация за обектите (експонатите, епохите, личностите, местата  и т.н.)
 • Достъп до съдържанието през мобилни устройства – таблети и  мобилни телефони
Свързани проекти
Виртуална Библиотека Иван Шишманов
Тракийски университет Стара Загора - Създаване на дигитална библиотека (2012)
Hационален Статистически Институт (НСИ) - Data Center и дигитална библиотека (2007-2013)
Медицински университет (Плевен) - Създаване на дигитална библиотека (2012)
Лесотехнически университет - Дигитална библиотека и интегрирана библиотечна среда (2012)
Столична библиотека - Дигитална библиотека Регина ПИ - (2010-2012)
Свързани продукти
Bookeye V4 A2+
WideTEK 12
WideTEK 48
WideTEK 36
Bookeye 4 V2 Office
Bookeye 4 V2 Kiosk
Bookeye 4 V3 Kiosk
Роботизиран скенер Treventus

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1309 София
бул. „Александър Стамболийски“ 205
e-mail: office@primasoft.bg
 
 

 

Прима-Софт ООД