Сървърни комплекси


 

Изграждане на сървърни комплекси  

 

Изграждането на конвенционална сървърна инфраструктура води до създаване на скъпи, трудно разширяеми,  неуправляеми и ненадеждни ИТ инфраструктури.

 

Прима-Софт предлага концепция DataCenter in a Box за изграждане на сървърни комплекси, базирани на най-нови хардуерни и софтуерни технологии.

 

 

Сървърните комплекси базирани на DataCenter in a Box са централизирани и виртуализирани платформи:

  • на достъпни цени,
  • с висока надеждност,
  • непрекъсваемост в работата,
  • отсъствие на единична точка на грешка (no single point of failure),
  • управлявани централно и отдалечено,
  • с централизиран бекъп
  • и възстановяване при аварийни ситуации ( DisasterRecovery ”DR” ).

 

Консолидация на сървърните ресурси се осъществява с блейд-базирани или подобни на тях технологии. Блейд технологиите създават високонадеждната, управляема и ефективна среда.

 

Виртуализацията на централизираните сървърни комплекси осигурява ефективно използване, поддръжка и управление на хардуерните ресурси и повишава надеждността в работата на приложните системи.

 

Централизираната и виртуализирана среда е предпоставка за консолидация на приложенията посредством терминални сервизи и тънки клиенти „Hobit”.

 

Данните се консолидират в IP SAN сторидж сървъри. „TeraStore” е фамилия от сторидж сървъри  на достъпни цени, високонадеждни и използващи най-нови технологии за съхранение и управление на данните.

 

Бекъпът на виртуалната среда и на данните е централизиран и автоматизиран. Използват се сървъри за архивиране „BlueCloud” и софтуер за автоматизиране на архивирането.

 

Виртуализацията на мрежовата инфраструктура оптимизира работата на приложните системи и улеснява управлението на средата. Използват се възможностите на VMware и Microsoft.

 

Предимство за бизнеса при използване на DataCenter in a Box е оптимизиране на инвестициите и правилното им разпределение в различните етапи. Проектът стартира с ниски начални инвестиции и конфигурация отговаряща на моментните нужди и се развива постепенно с добавяне на функционални възможности и хардуерни разширения.

 

Консолидация на конвенционалната инфраструктура

в DataCenter in a Box  

 

Конвенционална инфраструктура

 

Конвенционална инфраструктура

 

 

 

Примерна архитектура на: DataCenter in a Box 

 

 

Забележка: Графичните материали са илюстративни и могат да не съответстват на конкретните технически решения.

Свързани проекти
Ксела България - Изграждане и поддържане на програмно-техническа среда (1994 - 2014)
Коутс България - Изграждане на интегрирана програмно-техническа среда (2003 - 2014)
Столична библиотека - Изграждане на интегрирана програмно-техническа среда (2003-2014)
МВР Институт по криминалистика - Изграждане и поддържане на информационна система Национална ДНК База данни (2002-2014)
Магазини Зора - Изграждане на интегрирана програмно-техническа среда (2006-2014)
Кенар (София) - Изграждане на интегрирана програмно-техническа среда (2004-2014)
Велекс (София) - Изграждане на DataCenter (2013)
Hационален Статистически Институт (НСИ) - Data Center и дигитална библиотека (2007-2013)
Медицинска Техника Инженеринг (София) - Изграждане на DataCenter (2010-2013)
Ес Ди Ай (София) - Изграждане на DataCenter (2013)
Камко (Пловдив) - Изграждане на DataCenter (2013)
Лесотехнически университет - Data Center на библиотеката на университета (2013)
Център за градска мобилност (София) Изграждане на DataCenter (2007-2012)
Медицински университет (Плевен) - Създаване на дигитална библиотека (2012)
Лесотехнически университет - Дигитална библиотека и интегрирана библиотечна среда (2012)
Столична библиотека - Дигитална библиотека Регина ПИ - (2010-2012)
Армеец ЗАД - Изграждане и поддържане на програмно-техническа среда (2006-2012)
Рубела (София) - Изграждане на DataCenter (2010-2012)
Mинистерство на икономиката, енергетиката и туризма - Доставка на компютърни продукти и системен софтуер (2011)
Феста Холдинг АД (София) - Изграждане на DataCenter (2010)
Виста АВТ (София) - Изграждане на DataCenter (2008)
Свързани продукти
TeraStore
Blue Cloud
Сървъри за бази данни
Сторидж сървъри

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1309 София
бул. „Александър Стамболийски“ 205
e-mail: office@primasoft.bg
 
 

 

Прима-Софт ООД