За автоматизация на библиотеки


  

 

е-Lib Prima е най-новатa версия на популярния продукт за автоматизация на библиотеки. е-Lib представлява нова разработака вурху модерна платформа PHP/Access/SQL. Заедно с новите версии на online каталога i-Lib  и платформата за online обслужване myLibrary,  тя осигурява всичко необходимо за автоматизация на съвременната библиотека от инвентиране на фонда през online обслужване на читателите, до представяне на дигитално съдържание в Интернет.  [Виж още....]

  

 

i-Lib Prima е най-новата версия на популярния online каталог i-Lib и представлява изцяло нова разработака вурху платформа Apache/PHP/SQL. Предназначен е специално за представяне в Интернет на библиотечни и документални бази данни във вид на «Виртуална Библиотека» включваща каталог и прикачено към него дигитално съдържание (текст, образ, звук). [Виж още ...]

  

 

Интегрираната библиотечна система e-Lib/i-Lib включва набор от специализирани работни места за автоматизацията на библиотечните дейности базирани на RFID – технологи и  предназначени за автоматизация на процесите по регистрация, инвентаризация, обслужване ,статистика и т.н. [Виж още ...]

 


 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1309 София
бул. „Александър Стамболийски“ 205
e-mail: office@primasoft.bg
 
 

 

Прима-Софт ООД