Мрежи за съхранение на данни


Мрежи за съхранение на данни

Прима-Софт има дългогодишен опит в изграждане, поддръжка и развитие на мрежи за съхранение на данни (SAN). Ние сме технологичен партньор на Microsoft, IBM, Intel, Cisco, Supermicro. Изпълнили сме десетки проекти свързани с изграждане на мрежи за съхранение на данни, централизирани сървърни комплекси и виртуализация.

Прима-Софт предлага фамилия сторидж сървъри TeraStore като основен архитектурен компонент от SAN  архитектурата.

TeraStore е унифицирана и отворена платформа за изграждане на NAS и iSCSI мрежи за съхранение на данни, базирана на Microsoft Windows® Storage Server.

TeraStore е компонент от концепцията Data Center in a Box за виртуализация и сърверна консолидация.

 

 

Фиг.   Архитектура на мрежа за съхранение на данни

Свързани проекти
Ксела България - Изграждане и поддържане на програмно-техническа среда (1994 - 2014)
Коутс България - Изграждане на интегрирана програмно-техническа среда (2003 - 2014)
Столична библиотека - Изграждане на интегрирана програмно-техническа среда (2003-2014)
МВР Институт по криминалистика - Изграждане и поддържане на информационна система Национална ДНК База данни (2002-2014)
Магазини Зора - Изграждане на интегрирана програмно-техническа среда (2006-2014)
Кенар (София) - Изграждане на интегрирана програмно-техническа среда (2004-2014)
Велекс (София) - Изграждане на DataCenter (2013)
Hационален Статистически Институт (НСИ) - Data Center и дигитална библиотека (2007-2013)
Медицинска Техника Инженеринг (София) - Изграждане на DataCenter (2010-2013)
Ес Ди Ай (София) - Изграждане на DataCenter (2013)
Камко (Пловдив) - Изграждане на DataCenter (2013)
Лесотехнически университет - Data Center на библиотеката на университета (2013)
Център за градска мобилност (София) Изграждане на DataCenter (2007-2012)
Медицински университет (Плевен) - Създаване на дигитална библиотека (2012)
Лесотехнически университет - Дигитална библиотека и интегрирана библиотечна среда (2012)
Столична библиотека - Дигитална библиотека Регина ПИ - (2010-2012)
Армеец ЗАД - Изграждане и поддържане на програмно-техническа среда (2006-2012)
Рубела (София) - Изграждане на DataCenter (2010-2012)
Феста Холдинг АД (София) - Изграждане на DataCenter (2010)
Виста АВТ (София) - Изграждане на DataCenter (2008)
Свързани продукти
TeraStore
Blue Cloud
Сторидж сървъри

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1309 София
бул. „Александър Стамболийски“ 205
e-mail: office@primasoft.bg
 
 

 

Прима-Софт ООД