Терминални станции


 

 

 

Hobit v.5 TU

 

 

 

 

Hobit v.5 TW

 

 

Ползата от сървърно-централизирана работна среда

 

Днес между 70-80% от фирмените ИТ бюджети са насочени към поддръжката на фирмената ИТ инфраструктура. ИТ директорите се сблъскват се едни и същи проблеми:

  • Как да направят инфраструктурата по-сигурна?
  • Как да осигурят на потребителите и достъп до информация когато и където им е нужна?
  • Как да намалят средствата за поддръжка?
  • Как да управляват ИТ инфраструктурата по-ефективно?
  • Как да подсигурят по-лесното обновление на инфраструктурата, за да могат да покрият нарастващите изисквания на бизнеса?

Компаниите са хванати в капана на PC-централизираната мрежова среда, която е трудна за управление, скъпа за поддържане и трудна за обновление. Решението на тези проблеми е в сървърно-централизирана работна среда. Сървърно-централизираната работна среда дава възможност на фирмите да инсталират, зареждат и обновяват своята софтуерна среда много по-лесно върху централен сървър или сървъри. Осигурява на ИТ персонала по-голяма възможност за менажиране на работните станции, както и за осигуряване на много по-голяма защитеност на ИТ инфраструктурата.

 

С Hobit не само намалявате разходите за придобиване и притежание с около 40%, но и давате възможност на вашият ИТ персонал да се фокусира върху важни проекти и инициативи, чрез които да спомогнат за успешното развитие на бизнеса. С Hobit осигурявате достъп на вашите служители до фирмените ресурси при много по-ниски разходи и при това без да се налага да правите компромиси по отношение на сигурността и надежността на вашата инфраструктура. Hobit улеснява ИТ персонала при менажиране на системните ресурси, като осигурява и по-висока надеждност и сигурност на информацията, което значително намалява разходите на ИТ отделите.

 

Какво е Hobit?

 

 

Hobit е едно новo решение на нашият пазар. Hobit е ключът към реализирането на надеждна и сигруна сървърно-централизирана работна среда и основен фактор за постигане на търсеният от всички ИТ директори резултат – намаляване на разходите и увеличаване на информационната надеждност и сигурност.

 

Hobit предлага по-голяма сигурност: Hobit устройствата нямат локално място за съхранение на данни, поради което са по-малко податливи на вирусни атаки. Всичката информация се съхранява на сървъра, така потребителите не могат да съхраняват информация на техните работни места. Това предпазва вашата организация от неупълномощен достъп до поверителна информация. Това важи в особена степен за потребителите, които са на отдалечени работни места в други офиси, които често са смятани като слабите места за сигурността на всяка ИТ инфраструктура.

Hobit е лесен за администриране: В една сървърно-централизирана инфраструктура, всички програми и софтуер се разпространяват чрез сървъра. Това значително опростява администрирането на инфраструктурата, защото ИТ специалистите могат да се фокусират върху няколко сървъра, отколкото върху стотици самостоятелни работни станции. Всички промени и подобрения, хардуерни и софтуерни, веднага ще се отразят на Hobit работните станции по цялата фирмена мрежа.

Hobit гарантира по-ниски разходи за поддръжка: Поради липсата на подвижни части, Hobit работните станции не се развалят толкова често, като стандартните работни станции. Проучвания показват, че компаниите могат да намалят между 40 и 50 процента своите бюджети, като преминат към Hobit работни станции вместо стандартните PC-та.

Hobit е по-лесно разширяването на инфраструктурата: Добавяне на Hobit работна станция, към една сървърно-централизирана работна среда, е като да включиш кабел контакта, защото Hobit няма нужда от локална софтуерна инсталация и конфигурация. Една добре конфигурирана сървърно-базирана инфраструктура може да поддържа стотици Hobit, работни станции. Предприятията могат да разширяват и обновяват своята ИТ инфраструктура, по-бързо, по-ефикасно и по-евтино.

По-добра производителност:  Hobit работните станции осигуряват незабавен и улеснен достъп на работниците до нужната им информация, като по този начин увеличават и продуктивността им.

Hobit работните станции са много по-надеждни от стандартните PC работни станции.

 

Сървърно централизираните решения базирани на Hobit, могат да намерят приложение в различни по тип и структура отрасли и индустрия.


 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1309 София
бул. „Александър Стамболийски“ 205
e-mail: office@primasoft.bg
 
 

 

Прима-Софт ООД