Библиотечни системи


Прима Софт предлага интегрирани решения за автоматизация на библиотеките, изграждане на дигитални центрове и виртуални библиотеки. Продуктите е-Lib/i-Lib, които ние разработваме и внедряваме заедно с нашия партньор СофтЛиб, работят в едни от най-големите библиотеки в България. Новите версии на системата включват модерни технологии за on-line обслужване, изграждане на дигитални библиотеки, RFID идентификация, достъп през мобилни устройства, интеграция с други доставчици на дигитално съдържание като Google, EBSCO, EUROPEANA.

Ние предлагаме цялостно изграждане на интегрирани библиотечните системи под ключ Това включва доставка, инсталация и пускане в експлоатация на специализиран хардуер, софтуер и интегрирането му в работеща система. Една интегрирана система обикновено включва:

  • Високонадеждни виртуализирани сърверни комплекси
  • Специализирани сървери за съхранение на дигитално съдържание
  • Терминални работни станции HOBIT
  • Специализирани скенери за книги, документи и периодика
  • Специализиран софтуер за графична обработка и управление на дигитални бази данни
  • Интегриран софтуер за цялостна автоматизация на библиотеката
  • Специализиран софтуер за изграждане на онлайн портали, каталози
  • Специализиран софтуер за изграждане виртуални библиотеки, музеи и галерии
  • Специализиран софтуер за онлайн обслужване на читателите

 

Голяма част от хардуера е собствено производство на Прима-Софт. Това позволява в рамките на приемлив бюджет да се изградят най-модерни решения за автоматизация на библиотечната дейност и представяне ресурсите на библиотеката в Интернет.

Свързани проекти
Столична библиотека - Регистрация, обслужване, статистика
Виртуална Библиотека Иван Шишманов
Тракийски университет Стара Загора - Създаване на дигитална библиотека (2012)
Hационален Статистически Институт (НСИ) - Data Center и дигитална библиотека (2007-2013)
Лесотехнически университет - Data Center на библиотеката на университета (2013)
Медицински университет (Плевен) - Създаване на дигитална библиотека (2012)
Лесотехнически университет - Дигитална библиотека и интегрирана библиотечна среда (2012)
Столична библиотека - Дигитална библиотека Регина ПИ - (2010-2012)
Свързани продукти
RFID автоматизация
Bookeye V4 A2+
i-Lib
e-Lib
Bookeye 4 V2 Office
Bookeye 4 V2 Kiosk
Bookeye 4 V3 Kiosk

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1309 София
бул. „Александър Стамболийски“ 205
e-mail: office@primasoft.bg
 
 

 

Прима-Софт ООД