Виртуализация


Прима-Софт има дългогодишен опит в изграждане, поддръжка и развитие на виртуални среди. Ние сме технологичен партньор на VMware и Microsoft. Изградили сме десетки проекти базирани на виртуализация и централизирани сървърни комплекси.

 

Виртуализацията премахва връзката и зависимостта на приложния/системния софтуер от хардуера.

 

Виртуализацията осигурява много нови възможности:

  • увеличено натоварване на сървърите;
  • едновременна работа на различни софтуерни платформи върху един хардуер;
  • независимост на софтуерната платформа от физическия хардуер;
  • повишена надеждност на работа на информационната система;
  • непрекъсваемост на работата на важни приложения;
  • преносимост на приложенията от едни физически сървър (хост) на друг без спиране;
  • сервизиране на физическите системи без спиране работа на приложния софтуер;
  • ъпгрейд на физическите системи без спиране работа на приложния софтуер;

 

Виртуализацията на сървърни комплекси и свързаните с тях масиви за съхранение на данни осигурява ефективно използване, поддръжка и управление на хардуерните ресурси и повишава надеждността в работата на приложните системи.

 

Виртуализирана среда е предпоставка за консолидация на приложенията посредством терминални сервизи и тънки клиенти „Hobit”.

 

Виртуализацията на мрежовата инфраструктура оптимизира работата на приложните системи и улеснява управлението на средата. Използват се възможностите на VMware и Microsoft.

Свързани проекти
Ксела България - Изграждане и поддържане на програмно-техническа среда (1994 - 2014)
МВР Институт по криминалистика - Изграждане и поддържане на информационна система Национална ДНК База данни (2002-2014)
Магазини Зора - Изграждане на интегрирана програмно-техническа среда (2006-2014)
Кенар (София) - Изграждане на интегрирана програмно-техническа среда (2004-2014)
Велекс (София) - Изграждане на DataCenter (2013)
Hационален Статистически Институт (НСИ) - Data Center и дигитална библиотека (2007-2013)
Медицинска Техника Инженеринг (София) - Изграждане на DataCenter (2010-2013)
Ес Ди Ай (София) - Изграждане на DataCenter (2013)
Камко (Пловдив) - Изграждане на DataCenter (2013)
Център за градска мобилност (София) Изграждане на DataCenter (2007-2012)
Армеец ЗАД - Изграждане и поддържане на програмно-техническа среда (2006-2012)
Рубела (София) - Изграждане на DataCenter (2010-2012)
Mинистерство на икономиката, енергетиката и туризма - Доставка на компютърни продукти и системен софтуер (2011)
Феста Холдинг АД (София) - Изграждане на DataCenter (2010)
Виста АВТ (София) - Изграждане на DataCenter (2008)
Свързани продукти
Сървъри за бази данни
Сторидж сървъри

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1309 София
бул. „Александър Стамболийски“ 205
e-mail: office@primasoft.bg
 
 

 

Прима-Софт ООД