Гаранционен/извънгаранционен сервиз


Прима-Софт ООД предлага сервизни услуги от основаването си през 1990 г.

Сервизната дейност е сертифицирана по ISO9001:2008. Help-Desk система управлява взаимодейстието с нашите клиенти. В сервизният отдел работят обучени и сертифицирани инженери.

 

Гаранционни услуги:

 • извършват се в рамките на определения от производителя гаранционен срок:
 • гаранционен сервиз на технически и програмни средства в сервиза на Прима-Софт /Customer Carry-In/, т.е. диагностика и ремонт в сервиза на Прима-Софт;
 • гаранционен сервиз на технически и програмни средства в офиса на клиента /On-site/, т.е. ремонт на място в офиса на клиента или в сервиза на Прима-Софт в случай на тежка повреда.

 

Извънгаранционни услуги:

 • Абонаментен сервиз при условие Customer Carry-In;
 • Абонаментен сервиз при условие On-site;
 • Абонаментно поддържане на оборотно устройство.

 

Други услуги:

 • диагностика и оптимизиране на хардуерни компоненти за съвместимост и оптимална производителност (Hаrdware Тunning);
 • преинсталация и оптимизиране на операционнa системa (Windows, Linux, DOS) или на Microsoft Office;
 • пълно запазване на oперационни системи и потребителски данни (Backup);
 • пълно възстановяване на операционни системи и потребителски данни (Restore);
 • частично възстановяване на данни от дефектирали носители ( HDD, FDD, CD, Tape);
 • хардуерна инсталация на периферни устройства и настройка на драйвери за съответната oперационна система;
 • оперативни ремонти на устройства.

 

От 2004 г. Прима-Софт въведе система за интерактивно обслужване на клиентските заявки (Help-Desk). Приемат се заявки на:

 • телефони: (02) 946 1417, (02) 9461876, (02) 9460362;
 • факс: (02) 946 1877;
 • e-mail: helpdesk@primasoft.bg
 • през сайта на системата: helpdesk.primasoft.bg.

 

Отделът е комплектован от сертифицирани инженери. Сервизната дейност на Прима-Софт е сертифицирана по стандарта ISO 9001:2008.

 

Абонаментни сервизни договори.

Прима-Софт има дългогодишен опит в качественото следгаранционно обслужване на своите клиенти. Понастоящем фирмата изпълнява 27 сервизни договора с 16 клиента. По-мащабните от тях са:

 

Национален Статистически Институт

 • поддръжка на IBM сървъри, SAN, лентова подсистема и оптични комутатори;
 • поддръжка на BookScanner  и библиотечен софтуер.
 • Начало: 2008г.

Препоръка

 

Министерство на вътрешните работи

 • поддръжка на национална ДНК база данни и автоматизирана система за обмен на ДНК профили със страните от ЕС.
 • Начало: 2010г.

 

Магазини „Зора” - поддръжка на:

 • сървърен комплекс DCBX;
 • сторидж сървър TeraStore;
 • виртуални машини;
 • терминални услуги с Hobit;
 • поддръжка на виртуална частна мрежа (VPN ) от магазини в страната.
 • Начало: 2008г.

Препоръка

 

Столична библиотека

 • поддръжка на сървърен комплекс DCBX, виртуални машини и терминални услуги с Hobit;
 • поддръжка на виртуална частна мрежа (VPN);
 • поддръжка на BookScanner и библиотечен софтуер.
 • Начало: 2001г.

Препоръка

 

Кенар

 • поддръжка на сървърен комплекс DCBX, виртуални машини и терминални услуги  с Hobit;
 • поддръжка на виртуална частна мрежа (VPN) от магазини в страната;
 • поддържане на базата данни на фирмената ERP.
 • Начало: 2004г.

Препоръка

Свързани проекти
Коутс България - Изграждане на интегрирана програмно-техническа среда (2003 - 2014)
Столична библиотека - Изграждане на интегрирана програмно-техническа среда (2003-2014)
МВР Институт по криминалистика - Изграждане и поддържане на информационна система Национална ДНК База данни (2002-2014)
Магазини Зора - Изграждане на интегрирана програмно-техническа среда (2006-2014)
Кенар (София) - Изграждане на интегрирана програмно-техническа среда (2004-2014)
Hационален Статистически Институт (НСИ) - Data Center и дигитална библиотека (2007-2013)
Столична община - Отдел Местни данъци и такси - Изграждане на информационна инфтраструктура за действие на отдел Местни данъци и
Армеец ЗАД - Изграждане и поддържане на програмно-техническа среда (2006-2012)

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1309 София
бул. „Александър Стамболийски“ 205
e-mail: office@primasoft.bg
 
 

 

Прима-Софт ООД