Корпоративни мрежи


Прима-Софт ООД повече от 24 години проектира, изгражда, развива и поддържа корпоративни мрежи. Партнираме с високотехнологични фирми в областта. Сертифициран партньор сме на Cisco. Предлагаме VPN, VLAN, VoIP и други услуги в среда на корпоративни мрежи.

Изгражданите от Прима-Софт корпоративни мрежи позволяват създаване на единна и надеждна фирмена мрежова инфраструктура.  Единната компютърна мрежа обединява ресурсите на централния офис, отдалечените офиси, пътуващи служители и партньори.

 

Фигура: Принципна схема на корпоративна мрежа с използване на VPN-и

Фигура: Принципна схема на корпоративна мрежа с използване на VLAN-и.

 

 

Корпоративната мрежа повишава сигурността и защитата от несанкциониран външен достъп до вътрешните ресурси /Сървери, Компютри/. 

Това се постига чрез инсталиране на функционалности като:

 • Firewall (защитна стена),
 • Intrusion Prevention (защита от непоискани съобщения, злонамерен достъп),
 • DMZ (Демилитаризирана зона),
 • VPN (виртуални частни мрежи),
 • VLAN (виртуални локални мрежи)
 • и т.н.

Изброените функционалности позволяват подобряване на централизираното управление на мрежата чрез дефиниране и прилагане на централизирани фирмени политики.

 

 

Пример за изграждане на виртуална частна мрежа (VPN):

Изграждането на виртуална частна мрежа на фирма, свързваща централния офис  с офисите/обектите в страната и чужбина.

В отдалечените офиси/обекти - изграждане на виртуална частна мрежа през оптична или Wireless свързаност.

В Централен офис - Изграждане на връзка към VPN през Оптична свързаност.

Инсталация на комуникационно оборудване на фирмата CISCO Systems за свързване на локалните мрежи в обща корпоративна мрежа с криптиране на трафика, защита на вътрешните мрежи:

 • Firewall (FW),
 • Intrusion Detection (IDS) ,
 • Intrusion Prevention (IPS)
 • поддръжка на мрежата и мрежовите услуги в работоспособно състояние.

Инсталацията на комуникационното оборудване включва:

 • Разработка на стандарт за разпределяне на адресното пространство
 • Инсталация на устройствата и свързването им към ADSL линии и вътрешната мрежа
 • Настройка на системата за защита на вътрешната мрежа (Firewall)
 • Настройка на системата за криптиране на трафика
 • Настройка на Intrusion Prevention (IPS) системата срещу нежелани опити за проникване в мрежата
 • Тест на връзката, тест на отдалечен достъп, тест на обмен на файлове, тест корпоративен e-mail.

 

Предлагаме изграждане на мрежата с комуникационно оборудване на Прима Софт.

Предимствата на тази схема на изграждане на мрежата са следните:

 • не е необходима голяма първоначална инвестиция при закупуване на оборудването

 • не е необходима поддръжка на оборудването от специалисти на клиента

 • не са необходими разходи за извънгаранционен сервиз не е необходимо обвързване с точно определени устройства, които бързо остаряват морално.

 

Разходите на клиента включват:

 • заплащане на първоначална такса за изграждане на виртуалната частна мрежа
 • заплащане на първоначална такса за монтаж и настройка на комуникационното оборудване 
 • заплащане на месечни такси за използване и поддръжка на виртуалната частна мрежа включващи:
 • месечна такса за интернет свързаност
 • наблюдение и поддържане на виртуалната частна мрежа(VPN) в работоспособно състояние
 • поддържане от Прима Софт на необходимите складови наличности за подмяна при хардуерен срив на мрежов възел (подмяна в рамките на 24 часа)
 • наем на комуникационното оборудване (рутер с FW и VPN поддръжка)
Свързани проекти
Нестле София - Изграждане на корпоративна мрежа със структурни кабелни системи в кампуса на Нестле-София (1999 2014)
Ксела България - Изграждане и поддържане на програмно-техническа среда (1994 - 2014)
Коутс България - Изграждане на интегрирана програмно-техническа среда (2003 - 2014)
Магазини Зора - Изграждане на интегрирана програмно-техническа среда (2006-2014)
Кенар (София) - Изграждане на интегрирана програмно-техническа среда (2004-2014)
Център за градска мобилност (София) Изграждане на DataCenter (2007-2012)
Армеец ЗАД - Изграждане и поддържане на програмно-техническа среда (2006-2012)
Рубела (София) - Изграждане на DataCenter (2010-2012)
Обединена Българска Банка (ОББ) - Изграждане на структурни кабелни системи (2006 - 2011)
Български Институт по Метрология - Изграждане на структурна кабелна система (2009 - 2010)
Виста АВТ (София) - Изграждане на DataCenter (2008)

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1309 София
бул. „Александър Стамболийски“ 205
e-mail: office@primasoft.bg
 
 

 

Прима-Софт ООД