Терминални услуги


Терминални услуги

 

Прима-Софт има дългогодишен опит в изграждане, поддръжка и развитие на информационни инфраструктури с използване на терминални услуги.

Изградили сме десетки проекти на централизирани приложни системи.

Централизираните сървърни комплекси и виртуализацията са естествена среда за работа на терминални услуги.

 

Прима-Софт изгражда терминалните услуги под ключ:

  • доставка на системен софтуер и на терминални работни станции "Hobit";
  • инсталация на терминални сървъри;
  • настройка на централизирани приложения за работа в терминален режим;
  • управление на печата на документи;
  • настройка на работни станции "Hobit';
  • инсталация на работни станции "Hobit';
  • инсталиране и конфигуриране на VPN мрежи за сигурна работа на отдалечените терминални работни места.

Прима-Софт е производител на терминални работни станции "Hobit", базирани на различни хардуерни и софтуерни платформи.

 

Архитектура на информационна система с терминални работни станции Hobit

Свързани проекти
Столична библиотека - Изграждане на интегрирана програмно-техническа среда (2003-2014)
МВР Институт по криминалистика - Изграждане и поддържане на информационна система Национална ДНК База данни (2002-2014)
Магазини Зора - Изграждане на интегрирана програмно-техническа среда (2006-2014)
Кенар (София) - Изграждане на интегрирана програмно-техническа среда (2004-2014)
Велекс (София) - Изграждане на DataCenter (2013)
Медицинска Техника Инженеринг (София) - Изграждане на DataCenter (2010-2013)
Камко (Пловдив) - Изграждане на DataCenter (2013)
Лесотехнически университет - Data Center на библиотеката на университета (2013)
Лесотехнически университет - Дигитална библиотека и интегрирана библиотечна среда (2012)
Столична библиотека - Дигитална библиотека Регина ПИ - (2010-2012)
Столична община - Отдел Местни данъци и такси - Изграждане на информационна инфтраструктура за действие на отдел Местни данъци и
Армеец ЗАД - Изграждане и поддържане на програмно-техническа среда (2006-2012)
Виста АВТ (София) - Изграждане на DataCenter (2008)
Свързани продукти
Hobit V5 TU
Hobit V5 TW

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1309 София
бул. „Александър Стамболийски“ 205
e-mail: office@primasoft.bg
 
 

 

Прима-Софт ООД