Новини


Новини >> Събития
Изграждане на центрове за дигитализация в Регионална библиотека „Априлов-Палаузов” – Габрово и Регионалния историчеки музей – Габрово.

В рамките на проект „Съвременни подходи за проучване, представяне и достъп до книжовното културно-историческо наследство на област Габрово“ – финансиран по европейска програма BG08, Прима-Софт достави и инсталира интегрирана система за съхраняване и представяне на културно историческото наследство на регионa.

 

Участници в проекта са  Регионална библиотека „Априлов-Палаузов” – Габрово и Регионалния историчеки музей – Габрово.

Прима-Софт пусна в продажба новия модул на i-Lib – Инвентаризация на библиотечни фондовете.

Инвентаризацията се извършва със специализиран преносим таблет и безжичен скенер. Идентификацията на екземплярите се извършва на база на Баркод или RFID етикети или при липса на такъв - чрез въвеждане на инвентарен номер. Операторът получава на екрана информация за екземпляра, ако той е регистриран в електронния каталог на библиотеката и може да провери de viso съответствието на записа в каталога с действителния екземпляр. 

Доставка и инсталация в рамките на проект Дигитализация, съхраняване и представяне на културното литературно наследство по програма БГ08 "Културно наследство и съвременни изкуства"

Доставка и инсталация в рамките на проект Дигитализация, съхраняване и представяне на културното литературно наследство по програма БГ08

Прима-Софт достави и инсталира в рамките на проект Дигитализация, съхраняване и представяне на културното литературно наследство по програма БГ08 "Културно наследство и съвременни изкуства" с участници Института за литература към БАН, Националния музей за литература и Столична библиотека, специализирани скенери и компютърно оборудване за изграждане на 3 дигитални центъра при всеки един партъньорите.

Прима-Софт разширява информационната системата на Web Media Group

Прима-Софт ООД подписа споразумение за разширение на информационната система на Web Media Group. Предвижда се да бъдат добавени нов терминален сървър и терминални станции Hobit. Предвидени са лицензи за Microsoft Windows 2012 Terminal Services.

Проект за централизирана сървърна инфраструктура в Xella Bulgaria

Прима-Софт ООД успешно изпълни успешно проект за изграждане на централизиран сървърен комплекс по концепцията DCBX (DataCenter in a Box). Проектът предвижда доставка, инсталация и настройка на технически и софтуерни средства за изграждане на централизирана и виртуализирана среда за работа на ERP, CRM и другите приложни системи използвани в Xella Bulgaria.


 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1309 София
бул. „Александър Стамболийски“ 205
e-mail: office@primasoft.bg
 
 

 

Прима-Софт ООД