Новини


Прима-Софт реализира успешно проект CAPI интервю в НСИ

Прима-Софт разработи софтуерна платрформа за провеждане на онлайн статистически изследвания с електронни устройства - CAPI интервю. Бяха доставени и настроени за работа високопроизводителни таблети с мобилен интернет и непрекъснат достъп до централизираната софтуерна платформа. Статистическите изследвания са свързани със “Статистика на доходите и условията на живот” и „Наблюдение на домакинските бюджети“.

 

Софтуерната платформа поддържа следната функционалност:

Въпросници:

• Системата поддържа неограничен брой въпросници, които могат да се попълват едновременно

• Системата поддържа неограничен брой въпроси в рамките на един въпросник

• Системата поддържа условно задаване на въпроси в зависимост от отговорите на предишни въпроси

• Системата поддържа различни формати на въпросите (текст, списък, числови стойности, матрица, многократен избор, многократен избор с коментар, скала, да/не, попълване в текста и др.)

• Системата  поддържа централизиран контрол (създаване и управление) на въпросниците

Попълване:

• Системата е достъпна от всякъде: през локална мрежа, Internet или мобилна мрежа (3G)

• Системата е достъпна през всякакво устройство (компютър, лаптоп, таблет, смартфон).

  Интерфейсът позволява работа с мобилни устройства.

• Системата е достъпна по всяко време на денонощието

• Системата  поддържа различни езици

Респонденти:

• Системата поддържа неограничен брой респонденти

• Системата поддържа контролиран или свободен достъп до въпросниците

• Системата поддържа автоматично изпращане на покана за участие по e-mail

• Системата  поддържа автоматична генерация и изпращане на пароли за еднократно ползване (попълване на въпросника)

• Системата  поддържа контрол на достъпа до въпросниците и ограничаване на въпросниците в интервал от време (начална

  и крайна дата):

o Контрол за еднократно попълване на въпросника

o Криптиран канал за попълване

            o Възможност за прекъсване и продължаване на процеса на попълване на по-късен етап

Прима-Софт ще реализира проект за корпоративен бекъп в ПОК "Съгласие"

Прима-Софт ще реализира проект за корпоративен бекъп в ПОК "Съгласие".

В основата на проекта е заложен TeraStore Backup Appliance, който е част от концепцията на Прима-Софт DCBX (dataCenter in a Box).

Ще бъдат реализирани следните функции и възможности:

  •  Автоматизиран Backup на виртуализирана среда с неограничен брой виртуални машини под управление на vSphere на VMWare и/или Hyper-V на Microsoft
  •  Continious, forever incremental Backup
  •  Не изисква агенти във виртуалните машини
  •  Вградена компресия и дедупликация на данните
  •  3 в 1 бекъп, репликация (Veeam Backup & Replication) и управление на виртуалната среда (Veeam-ONE)
  •  Възстановяване на цяла виртуална машини и/или отделни файлове
  •  Незабавно възстановяване (boot от Backup копие)
  •  Автоматична верификация на резервното копие
  •  Възстановяване на отделни обекти от MS Exchange, MS SQL, MS SharePoint, MS Active Directory
Прима-Софт ООД изпълни успешно проекта в Националния институт на правосъдието

Прима-Софт ООД изпълни успешно проекта в Националния институт на правосъдието за доставка и инсталация на технически и софтуерни средства свързани с изпълнение на задача: „Техническа подкрепа за изграждането на достъпна и лесна за използване база данни  в областта на защитата на правата на човека”.

Бяха доставени и исталирани специализиран, високопроизводителен скенер за книги (BookScanner); специализиран, високопроизводителен и разширяем Сторидж сървър; високопроизводителен сървър за приложения, както и настолни и преносими компютри и токозахранващи устройства (UPS-и). Сървърите са инсталирани в сървърен шкаф със съответната комплектация за работа в среда на локална мрежа. Беше извършено обучение на служители на НИП за работа с доставените и инсталирани технически средства и софтуер.

Прима-Софт ще изгради новата ИТ техническа и системна среда в TKK България

Прима-Софт ще достави технически и софтуерни средства и интеграционни услуги за изграждане на нова техническа и системна среда в ТКК България. Предвижда се да бъде изградена високотехнологична централизирана сървърна платформа с висока надеждност. Ще бъде реализирана концепцията на Прима-Софт за изграждане на високонадеждна платформа за централизация и виртуализация на приложенията. Виртуализацията ще бъде извършена с технологиите на VMware. Приложният софтуер ще работи в среда на терминален сървър. Ще бъдат мигрирани данните от старата техническа среда.

Прима-Софт ще достави нови терминални работни станции Hobit. Новите Hobit-и ще бъдат използвани за работа с ERP системата на фирмата. Използването на Hobit  осигурява значително намаление на разходите за придобиване и експлоатация на работни места за служители на ТКК. Hobit се изплаща за 1.5 година само от спестявания на неконсумирана електроенергия. Значителни са спестяванията и от софтуерни лицензи. Hobit осигурява висока степен на сигурност и защита на фирмените данни.

Прима-Софт ще реализира проект в Националния институт на правосъдието

Прима-Софт ООД сключи договор с Националния институт на правосъдието за доставка и инсталация на технически и софтуерни средства свързани с изпълнение на задача: „Техническа подкрепа за изграждането на достъпна и лесна за използване база данни  в областта на защитата на правата на човека”.

Договорът предвижда доставка и исталация на специализиран, високопроизводителен скенер за книги (BookScanner); специализиран, високопроизводителен и разширяем Сторидж сървър; високопроизводителен сървър за приложения, както и настолни и преносими компютри и токозахранващи устройства (UPS-и). Сървърите ще бъдат инсталирани в сървърен шкаф със съответната комплектация за работа в среда на локална мрежа.


 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1309 София
бул. „Александър Стамболийски“ 205
e-mail: office@primasoft.bg
 
 

 

Прима-Софт ООД