Проекти


Армеец ЗАД - Изграждане и поддържане на програмно-техническа среда (2006-2012)

Етапи на проекта:

  • 2006г. Доставка и изграждане на DataCenter, базиран на IBM Blade Center, IBM Blade Servers, IBM Storage Area Network (SAN), IBM SAN Tape Library, IBM Tivoli Storage Manager, IBM Director, IBM Capacity Manager.
  • Проектиране и инсталация на корпоративната виртуална частна мрежа (VPN) на Армеец на база оборудване на Cisco Systems.  
  • Мрежата свързва централния офис и подчинените офиси.
  • 2008г. Доставка и инсталация на продукта Thin Print - система за централизирано управление на принтери в корпоративната мрежа.
  • 2010г. Изграждане на виртуализирана среда с възможностите на VMware.
  • 2006г. – 2012г. Доставка и пускане в действие на 50 бр. терминални станции Hobit за работа с централизирани приложения.
  • Доставка и инсталация на настолни компютри IBM, Lenovo и Dell и преносими компютри Lenovo.
  • Гаранционно и следгаранционно поддържане на техниката.
Използвани продукти:
VMWare

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1309 София
бул. „Александър Стамболийски“ 205
e-mail: office@primasoft.bg
 
 

 

Прима-Софт ООД