Проекти


Столична община - Отдел Местни данъци и такси - Изграждане на информационна инфтраструктура за действие на отдел Местни данъци и

Проектът включва:

  • Изграждане на центразлизиран клъстер от терминални сървъри върху платформа на VMware и IBM Blade Center за управлението на 180 терминални работни места на територията на Столична община;
  • Производство, доставка и инсталация на 180 терминални станции Hobit;
  • Обучение на персонала;
  • Гаранционен и следгаранционен сервиз.


Препоръка стр. 1
Препоръка стр. 2

Използвани продукти:
VMWare

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1309 София
бул. „Александър Стамболийски“ 205
e-mail: office@primasoft.bg
 
 

 

Прима-Софт ООД