Проекти


Коутс България - Изграждане на интегрирана програмно-техническа среда (2003 - 2014)

Проектът започна с доставка и развитие на сървърен комплекс, мрежа от работни места и продължи с доставката и инсталация на системен софтуер за корпоративен Backup и за контрол на достъпа до Интернет.
От самото начало на проекта до днес Прима-Софт е партньор на Coats във всички ИКТ дейности.

 

Проектът включва:

  • Изграждане на DataCenter, базиран на система от IBM xSeries сървъри под управлението на Microsoft Windows 2003/2008 Server:
  • Изграждане на корпоративна мрежа от работни места – IBM, Lenovo, Dell;
  • Изграждане на система за корпоративен Backup на базата на IBM Tivoli Storage Manager;
  • Изграждане на активна директорийна структура в корпоративната мрежа;
  • Инсталация и поддръжка на система за управление на корпоративните връзки, базирана на IBM Lotus Domino Intranet Server и Lotus Notes;  
  • Изграждане на система за контрол на достъпа до Интернет и филтриране на съдържанието на базата на продукта ContentKeeper.
  • Поддържане цялата програмно-техническа среда в работоспособно състояние на базата на сервизен договор.

 

Препоръка

Използвани продукти:

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1309 София
бул. „Александър Стамболийски“ 205
e-mail: office@primasoft.bg
 
 

 

Прима-Софт ООД