Проекти


Нестле София - Изграждане на корпоративна мрежа със структурни кабелни системи в кампуса на Нестле-София (1999 2014)

В рамките на дългогодишния проект беше изградена и многократно разширявана корпоративна мрежа и структурни кабелни системи, включващи оптична и медна част и телефония. Мрежата следваше и отразяваше разрастването на Нестле върху кампуса на предприятието.
От началото на проекта до днес Прима-Софт е партньор на Нестле София на базата на рамков договор.

 

През годините бяха решени следните задачи:

1999 – 2000         
Първоначално изграждане на структурни кабелни системи в Административната сграда и сградата на Фабриката, вкл. 92 медни и 12 оптични точки с материали:

 • 11200 м меден и 900 м оптичен кабел на IBM;
 • 7 бр. комутатори на Cisco Systems. 

 

2001                
Доставка и инсталация на материали и компоненти за 33 медни точки, вкл.:

 • 1800 м меден кабел на Reichle&deMassari (R&M);
 • 3 бр. комутатори на Cisco Systems.

 

2002
Доставка и инсталация на материали и компоненти за 20 медни точки, вкл.:

 • 1400 м меден кабел на Reichle&deMassari (R&M);
 • 3 бр. комутатори на Cisco Systems.

 

2003
Доставка и инсталация на материали и компоненти за 23 медни и 8 оптични точки, вкл.:

 • 1000 м меден и 150 м оптичен кабел на Reichle&deMassari (R&M);
 • 1 бр. комутатор на Cisco Systems.

2004
Доставка и инсталация на материали и компоненти за 26 медни и 14 оптични точки, вкл.:

 • 600 м меден и 800 м оптичен кабел на Reichle&deMassari (R&M);
 • 5 бр. комутатори на Cisco Systems.  

 

2005
Доставка и инсталация на материали и компоненти за 14 оптични точки, вкл.:

 • 1000 м оптичен кабел на Reichle&deMassari (R&M);

 

2007
Доставка и инсталация на материали и компоненти за 320 медни и 50 оптични точки, вкл.:

 • 22500 м меден кабел на Reichle&deMassari;
 • 1500 м оптичен кабел на Brugg;
 • 400 м телефонен кабел на ЕТK Kablo;
 • 18 бр. комутатор на Cisco Systems.

 

2008
Доставка и инсталация на материали и компоненти за 26 медни и 23 оптични точки, вкл.:
1800 м меден и 800 м оптичен кабел на Reichle&deMassari (R&M);

 • 8 бр. комутатори на Cisco Systems;
 • 1 бр. комуникационен ншкаф 42U на Estap.

 

2009
Доставка и инсталация на материали и компоненти за 350 медни, 300 оптични  и 300 телефонни точки, вкл.:

 • 28000 м меден и 3000 м оптичен кабел на Reichle&deMassari (R&M);
 • 3000 м телефонен кабел на ЕТK Kablo;
 • 1 бр. комутатор на Cisco Systems;        
 • 1 бр. комуникационен шкаф 44U, 8 бр. 42U и 5 бр.12U на Estap;
 • 1 бр. непрекъсваемо токозахранващо устройство 20 kVA на АРС.

 

2010
Доставка и инсталация на материали и компоненти за 64 медни, 24 оптични и 50 телефонни точки, вкл.:

 • 3000 м меден и 900 м оптичен кабел на Reichle&deMassari (R&M);
 • 600 м телефонен кабел на ЕТK Kablo.

 

2011
Доставка и инсталация на материали и компоненти за 8 медни точки, вкл.:

 • 500 м меден кабел на Reichle&deMassari (R&M);

 

2012
Доставка и инсталация на материали и компоненти за 8 медни и 8 оптични точки, вкл.:

 • 850 м меден и 200 м оптичен кабел на Reichle&deMassari (R&M);

 

2013
Доставка и инсталация на материали и компоненти за 38 медни и 16 оптични точки, вкл.:

 • 1500 м меден и 300 м оптичен кабел на Reichle&deMassari (R&M).

 

2000 -2014

 • Поддържане на инсталациите в работоспособно състояние.

 

Препоръка

Препоръка

Използвани продукти:

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1309 София
бул. „Александър Стамболийски“ 205
e-mail: office@primasoft.bg
 
 

 

Прима-Софт ООД