Hobit-V7 WT


Hobit-V7. Работна станция от нов тип.

 

Повече от 10 години Прима-Софт предлага на българския пазар тънки клиенти от фамилията “Hobit”. Hobit-V7 е модел съобразен със съвременните изисквания на информационните системи и позволява локални обработки и работа със сървърни приложения в различни сценарии. Hobit-V7 работи с външен монитор.

В настоящата брошура са разгледани функционалните възможности, областите на приложение и техническите характеристики на Hobit-V7. В края на брошурата е приложен материал описващ предимства на Hobit-V7 като терминална работна станция (сесийна виртуализация).

 

I. Hobit-V7.  Описание на възможностите. 

 

Наличие на лицензен Windows 8.1 OS;

 • намалява цената на придобиване на компютърни работни места в предприятия, фирми,  библиотеки, училища,
 • университети, държавни учреждения, хотели, ...;
 • използване на Hobit-V7 в различни режими на работа:

○ Windows работна станция;

○ тънък клиент от висок клас за работа с различни терминални сървъри за сесийна виртуализация;

VDI клиент от висок клас за работа с различни сървъри за десктоп виртуализация.

 

Спестява работна площ.                                                                                       

 Hobit-V7 може да бъде монтиран на гърба на монитор.

 

Допълнително вграден Enhanced Write Filter.

Базирайки се на значителния си опит като системен интегратор и производител на тънки клиенти от фамилията Hobit, Прима-Софт вгради в новата версия Hobit-V7 софтуер (Enhanced Write Filter), който защитава направените настройки на системния и приложен софтуер.

 

Предимства на Enhanced Write Filter:

 • защита срещу промени от неавторизирани потребители на първона-чално инсталирания и настроен системен софтуер (Windows 8.1 операционна сис-тема) и приложен софтуер;
 • по време на работа с Hobit-V7 потребите-лят без специални права, може да прави промени в текущите настройки на инсталирания системен софтуер (Windows 8.1) и приложен софтуер, които не се отразяват на първоначалните настройки, тъй като те са защитени срещу промени от неавторизирани потребители. След пре-стартиране на Hobit-V7 се зареждат първо-началните настройки. Това намалява значи-телно времето за инсталиране и поддръжка на Hobit-V7;
 • промени в първоначално инсталираният и настроен системен софтуер (Windows 8.1) и приложен софтуер могат да бъдат правени само от авторизирани потребители със специални права (системни админис-тратори);
 • промените могат да включват: промяна в параметрите на системния софтуер, зареждане на обновявания (update) на операционната система или на приложния софтуер, деинсталиране и инсталиране на приложен софтуер.
 • направените промени се тестват за работоспособност и след успешен тест с помощта на Enhanced Write Filter се заключват във вид на „имидж”и стават недостъпни за промени от неавторизирани потребители. Този „имидж”се зарежда след всяко стартиране на Hobit-V7;
 • защита срещу вируси или друг зловреден софтуер: заключеният “имидж” не може да бъде повреден и се възстановява автоматично след престартиране на Hobit-V7. В този смисъл след изключване на Hobit-V7действието на вирусите се нулира, а при рестартиране на Hobit-V7се зарежда заключеният имидж, който не е заразен със вируси или друг зловреден код.

 

Възстановяване на заводските настройки на  Hobit-V7 с натискане на един бутон:

 • осигурява допълнително ниво на защита на Windows 8.1;
 • при неуспешен тест на новосъздаден имидж на системния и приложен софтуер, създаването на нов „имидж”може да започне от „заводските настройки” а не от преинсталация на операционните системи.

 

Вграден VDI/RDP Client с автономни браузери и Windows приложения:

Hobit-V7 има в заключения “имидж” вграден VDI/RDP Client с автономно работещи браузери и разнообразен набор от Windows базирани софтуерни приложения. Вградените VDI/RDP Client осигуряват следните функционални възможности на Hobit-V7:

 • тънък клиент от висок клас за работа с различни терминални сървъри за сесийна виртуализация;
 • VDI клиент от висок клас за работа с различни VDI сървъри за десктоп виртуализация.

 

Вграден Content Filter:

Hobit-V7 има в вграден филтър за ограничаване на достъпа до WEB-сайтове със забранено, нецензурно или друго неприемливо съдържание. Системният администратор може да прилага политики и ограничения за достъпа до интернет съдържание.

 

Работа с външен монитор:

 • Hobit-V7 може да работи с външни монитори от различен клас TFT LCD, тъч-скрийн (реагира на допир с пръсти), ... .

 

LAN Ethernet карта с RJ45 порт;

 • Hobit-V7 има мрежов интерфейс за работа с кабелна Етернет мрежа.

 

WiFi Network 802.11 b/g/n;

 • Hobit-V7 има вграден безжичен мрежов интерфейс за работа с безжична мрежа.

 

Bluetooth

 • Hobit-V7 има вграден безжичен интерфейс за работа с принтери, таблети, смарт-телефони и т.н.

 

4x USB Type A портове, 1 x HDMI порт, 1 x MicroSD слот, 1 x Аудио порт;

 • 4 броя USB портове за работа с мишка, клавиатура, принтер, ...,
 • HDMI порт за работа с външен монитор, мултимедиен проектор и т.н
 • MicroSD слот за работа с външна памет използвана в таблети, смарт-телефони,  фотоапарати и др.
 • Аудио порт за слушалки и др.

 

Безшумен:

 • няма вентилатори и движещи се части.
 • Hobit-V7 има вграден диск  от тип “SSD” – изключително бърз диск без движещи се части с технология подобна на компютърната памет  (RAM).

 

Малък размер;

 

Ниска консумация;

 

Възможност за upgrade на SW и HW.

 

II. Hobit-V7.  Сценарии на използване.

 

1. Windows работна станция от класически вид позволяваща автономна работа с локално инсталирани приложения и достъп до сървъри от всякакви платформи (Windows, Vmware, Linux, Unix, Citrix, …).

В тази роля потребителите използват Hobit-V7 като нормален Windows компютър – работят с автономно инсталиран приложен софтуер, използват файлове и приложения инсталирани на сървъри, до които имат достъп, браузват в интернет и работят с интернет приложения и т.н;

 

2. Терминална работна станция за сесийна виртуализация към терминални сървъри (Windows, Linux, Citrix, ...).

 • в този сценарий потребителите използват вграденият RDP Client за достъп до терминални сървъри със сесийна виртуализация.
 • характерно за сесийната виртуализация е, че  изисква малко ресурси за терминалния сървър за работа с терминални сесии. Терминалният сървър е значително по- евтин от VDI сървър при един и същ брой тънки клиенти работещи с тях.
 • терминалната сесия може да бъде запазена при прекратяване на работата на потребителя и да бъде възобновена след време от точката на предишното прекъсване. Терминалните сесии на отделните потребители са изолирани и не си влияят.
 • предимство на сесийната виртуализация е отсъствието на годишни  такси за софтуерни лизензи.

 

3. Едновременна (комбинирана) работа като Windows работна станция и терминална работна станция за сесийна вир-туализация към терминален сървър (Windows, Linux, Citrix, …).

В този случай се използват възможностите на  Hobit-V7 за съчетаване на автономна работа като персонален компютър с Windows операционна система и терминален клиент работещ с централизирани приложения в терминален сървър. Тази съвместна работа  дава предимства. Терминалният сървър се разтоварва от обработки, които са подходящи за автономна работа и за които Hobit-V7има достатъчно ресурси като: браузване в интернет, обработка на електронна поща, локален печат, локални офис обработки, работа с IP телефон и т.н.. Това води до поевтиняване на терминалния сървър и оптимално използване на възможностите за автономна работа на  Hobit-V7.

 

4. Терминал за VDI виртуализация към VDI сървър: Microsf Hyper-V, Vmware Horizon, Citrix,…;

 • в този режим Hobit-V7 работи като виртуален десктоп компютър към VDI сървъри от различен тип: Microsf Hyper-V, Vmware Horizon, Citrix,…;
 • предимствата на този режим са незави-симата работа на всеки потребител в отделен виртулен десктоп компютър;
 • недостатъци са високите изисквания към техническите параметри на сървъра като: висок клас процесори, голям размер процесорна  памет,  бързо дисково пространство, висок клас видеокарта за видеоинтензивни приложени, което оскъпява много сървъра и намалява рязко бюджета за други елементи на компютърните кабинети.
 • друг недостатък са годишните такси за софтуерни лизензи за десктоп виртуализация.

 

5. Едновременна (комбинирана) работа като Windows работна станция и терми-нална работна станция за VDI виртуали-зация към VDI сървър: Microsf Hyper-V, Vmware Horizon, Citrix,…,.

 • т.е. съчетаване на автономна работа като персонален компютър с Windows операционна система и терминален клиент работещ с виртуални десктоп места в VDI сървър;
 • в този случай се използват възможностите на  Hobit-V7 за съчетаване на автономна работа като персонален компютър с Windows операционна система и терминален клиент работещ с виртуални десктоп места в VDI сървъри за централизирани приложения. Тази съвместна работа  дава предимства. VDI сървърите могат да бъдат разтоварени от обработки, които са подходящи за автономна работа и за които Hobit-V7 има достатъчно ресурси като: браузване в интернет, гледане на видео приложения, обработка на електронна поща, локален печат, локални офис обработки, работа с IP телефон и т.н.. Това води до поевтиняване наVDI сървърите и оптимално използване на възможностите за автономна работа на  Hobit-V7.

 

6. Web базирана терминална станция (към Web сървър: Microsft, Linux, Unix, …);

Този сценарий позволява на  потребителите използващи Hobit-V7 да работят с Web-сървъри използвайки вградения RDP Client с автономно работещи браузери.

 

III. Hobit-V7. Области на приложение:

 

Предприятия и фирми

- работни места с регламентирани функции за достъп до корпоративната информационна система;

- изнесени работни места в преприятия (цехове, складове, портали, входове, ...);

- изнесени работни места за публичен достъп до информационната система;

- информационно-справочни центрове;

- учебни зали;

- заседателни зали за провеждане на съвещания  в предприятия и фирми;

- приемни зали за работа с посетители/ клиенти;

 

Библиотеки

- читални зали в публични библиотеки;

- учебни зали;

- информационно-справочни центрове.

 

Държавни учреждения

- учебни зали;

- заседателни зали;

- приемни зали за работа с посетители;

- информационно-справочни центрове;

- изнесени работни места за публичен достъп до информационната система;

- зали за обслужване на клиенти по телефона;

 

Училища

- зали за обучение в училищата;

- информационно-справочни центрове в училища;

- читални зали в училищни библиотеки;

 

Университети

- зали за обучение в университети;

- читални зали в университетски библиотеки;

- информационно-справочни центрове в университети;

- изнесени работни места за публичен достъп до информационната система на територията на университета;

 

Хотели

- зали за работа на посетители с интернет и информационната система на хотела;

- зали за обучение, провеждане на семинари и други бизнес събития;

 

V. ПРИЛОЖЕНИЕ:

Предимства на Hobit V7 при работа като терминална работна станция  (сесийна виртуализация).

 

1. Възможност за автономна работа.

Терминалната работна станция има собствен четирядрен процесор и памет, което позволява на нея да се изпълняват локални приложение като Browser-и, Media Player-и и различни видове терминални клиенти. Това позволява работата в Интернет, и представянето на видео съдържание (филми, учебни материали, YouTube и др.) да става независимо от сървъра. При това натоварването от съвместната работа се разпределя по всички работни станции.

   При работа със:

· WEB базирани приложения,

· WEB базирана мултимедия (видео, аудио, YouTube, VBox7),

· WEB базирани портали за електронни книги/учебници,

· WEB базирани библиотечни портали,

· WEB базирани e-learning портали

· IP телевизия

сървър НЕ Е НЕОБХОДИМ, тъй като терминалните станции работят директно с WEB приложението през локалния Browser или локалния Media Player.

Предимства:

 • Възможна е работа и при спрян сървър;
 • Не се претоварва сървъра;
 • Един сървър може да обслужва много работни станции (стотици);
 • Значително по-високо качество на видеото (вкл. HD);
 • Значително по-интензивно използване на Интернет;
 • Имиджа на терминалната станция не може да бъде разрушен (след промени в процеса на обучения, имиджа може да се възстанови в начално състояние);
 • Имиджа на терминалната станция няма нужда от защита (антивирусна или друга);

  Сървърът ще се използва само при работа с Windows базирани приложения работещи на Windows платформа. Тези приложения ще бъдат инсталирани еднократно на сървър намиращ се на територията на фирмата/учреждението или на отдалечени (регионални или национални) сървъри. За всяка терминална станция на тези сървъри се създава виртуална сесия с интерфейс на Windows 7/8, в която сесия се изпълняват съответните Windows приложения (Word, Excel, PowerPoint, AutoCad, Photo Shop и т.н.). Терминалните станции могат да работят с няколко Windows сървъра едновремнно.

   Терминалните работни станции могат да работят и с Linux, Citrix или VMware базирани сървъри и работещите на тях приложения.

 

2. Висока производителност.

Предлаганото решение е с висока производителност позволяваща един сървър да обслужва много терминални станции.

   Предимства:

 • Значителни спестявания при покупка на хардуер;
 • Значителни спестявания при покупка на софтуер (лицензи за сървърни операционни системи);
 • Значителни спестявания при бъдещи upgrade-и на софтуер (лицензи за сървърни операционни системи);
 • Значителни спестявания за поддръжка;
 • Възможност за свободно разширяване с нови терминали, без да са необходими нови сървъри;
 • Възможност за обслужване на няколко зали от един сървър.

 

   3. Нисък мрежов трафик между сървъра и терминалната станция.

Връзката между терминалната работна станция и сървъра става по протокола rdp, който е световен стандарт за достъп до терминални сървъри базирани на Windows. Протоколът е оптимизиран за работа както с локални така и с отдалечени сървъри през локални мрежи, Интернет,  VPN, ADSL, 3G – т.е. фактически през всякаква преносна среда, като една сесия изисква от порядъка на 64 Kbps – т.е стотици сесии през нормална Internet свързаност достъпна почти навсякъде в страната.

   Предимства:

 • Може да се използва всякаква мрежова инфрструктура (LAN,WAN,DSL) за връзка между терминалите и сървъра;
 • Не е необходимо изграждане на отделна мрежова инфраструктура (USB окабеляване);
 • През стандартната Ethernet мрежа могат да се свържат стотици терминални станции към един или повече терминални сървъри;
 • Сървърите могат да се разположат на произволно място;
 • От една терминална станция е възможен едновременен достъп до няколко сървъра (няколко паралелни сесии до локални и/или отдалечени сървъри);
 • Значително по-високо качество на видеото (вкл. HD);
 • Значително по-високо качество на аудиото (вкл. HD);
 • Значително по интензивно използване на Интернет;
 • Използването на стандартен (а не частен) протокол за обмен гарантира дългосрочна съвместимост на решението с бъдещи технологични решения. 

 

   4. Отворено решение

Предлаганите терминални работни станции са технически отворени решения, позволяващи хардуерно и софтуерно разширяване и надграждане (допълнителна памет, нови монитори, нова мрежова свързаност, нови версии на софтуера и т.н.). 

   Предимства:

 • За разлика от технически затворени решения това гарантира дългосрочно използване на терминалите с възможност за приспособяването им към нови технически и софтуерни платформи чрез софтуерен и хардуерен upgrade.
 • Използването на стандартен (а не частен) протокол за обмен гарантира дългосрочна съвместимост на решението с бъдещи технологични решения  (сървъри, мрежови протоколи).

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1309 София
бул. „Александър Стамболийски“ 205
e-mail: office@primasoft.bg
 
 

 

Прима-Софт ООД