Проекти


МВР Институт по криминалистика - Изграждане и поддържане на информационна система Национална ДНК База данни (2002-2014)

Информационната система «Национална ДНК База данни» е предназначена за съхраняване на ДНК-профили на криминалния контингент и служи за обмяна на данни със страните от Шенген. В рамките на проекта бе създадена осъвременена програмно техническа среда за действие на системата.

 

Проектът включва:        

  • Разработка на информационна система Национална ДНК База Данни.
  • Разработка на система PRUEM за онлайн обмен на ДНК профили със страните от ШЕНГЕН.
  • Изграждане на техническа инфраструктура:
    • Доставка и пускане в действие на DataCenter (DCBox), базиран на Blade Server технологии и се състои от BladeServer-и и SAN Storage, вградени в BladeCenter шаси
    • Виртуализация на цялата сървърна инфраструктура на проекта на базата на платформа VMware
    • Доставка и инсталиране на терминални работни места (Hobit)
  • Поддържане на програмно-техническата среда в работоспособно състояние.

 

Използвани продукти:
Сървъри за Дейта център

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1309 София
бул. „Александър Стамболийски“ 205
e-mail: office@primasoft.bg
 
 

 

Прима-Софт ООД