Сървъри за Дейта център


Сървери за изграждане на центрове за данни

Свързани проекти
Камко (Пловдив) - Изграждане на DataCenter (2013)
Рубела (София) - Изграждане на DataCenter (2010-2012)
Ксела България - Изграждане и поддържане на програмно-техническа среда (1994 - 2014)
Столична библиотека - Дигитална библиотека Регина ПИ - (2010-2012)
Феста Холдинг АД (София) - Изграждане на DataCenter (2010)
Медицинска Техника Инженеринг (София) - Изграждане на DataCenter (2010-2013)
Виста АВТ (София) - Изграждане на DataCenter (2008)
Ес Ди Ай (София) - Изграждане на DataCenter (2013)
МВР Институт по криминалистика - Изграждане и поддържане на информационна система Национална ДНК База данни (2002-2014)
Лесотехнически университет - Data Center на библиотеката на университета (2013)
Кенар (София) - Изграждане на интегрирана програмно-техническа среда (2004-2014)
Център за градска мобилност (София) Изграждане на DataCenter (2007-2012)
Hационален Статистически Институт (НСИ) - Data Center и дигитална библиотека (2007-2013)
Велекс (София) - Изграждане на DataCenter (2013)
Магазини Зора - Изграждане на интегрирана програмно-техническа среда (2006-2014)
Медицински университет (Плевен) - Създаване на дигитална библиотека (2012)

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1309 София
бул. „Александър Стамболийски“ 205
e-mail: office@primasoft.bg
 
 

 

Прима-Софт ООД