Проекти


Ес Ди Ай (София) - Изграждане на DataCenter (2013)

В рамките на проекта беше изграден централизиран сървърен комлекс и виртуализирана среда за действие на информационната система на предприятието. Създадена е система за корпоративен бекъп на данните.

 

Проектът включва:    

  • Планиране и настройка на мрежовата инфраструктура;
  • Изграждане на DataCenter. DataCenter-ът е базиран на Blade Server технология и е съставен от сървъри за DataCenter – DCBox и сторидж-сървър;
  • На базата на DCBox бяха консолидирани сървърите на фирмата и беше пусната в експлоатация система за централизиран мониторинг;
  • Изграждане на виртуализирана среда с възможностите на VMware;
  • Изграждане на активна директория за достъп до корпоративните ресурси;
  • Инсталиране на програмната система Acronis за корпоративен бекъп.
Използвани продукти:
Сървъри за Дейта център

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1309 София
бул. „Александър Стамболийски“ 205
e-mail: office@primasoft.bg
 
 

 

Прима-Софт ООД