Проекти


Рубела (София) - Изграждане на DataCenter (2010-2012)

В рамките на проекта беше изграден централизиран сървърен комлекс и виртуализирана среда за действие на информационната система на предприятието. Създадена е виртуална частна мрежа (VPN) и система за автоматичен бекъп на данните.

 

Етапи на проекта:

  • 2010 г. Изграждане на DataCenter. DataCenter-ът е базиран на Blade Server технология и е съставен от сървъри за DataCenter – DCBox, сторидж-сървър и NAS.
  • На базата на DCBox бяха консолидирани сървърите на фирмата и беше пусната в експлоатация система за централизиран мониторинг.
  • Изграждане на виртуализирана среда с възможностите на VMware.
  • Изграждане на активна директория за достъп до корпоративните ресурси.
  • 2011 г. Изграждане на корпоративна виртуална частна мрежа (VPN).
  • Разширение на дисковото пространство на Data Center-a.      
  • 2012 г. Upgrade нa Data Center-a с втори DCBox.
Използвани продукти:
Сървъри за Дейта център
VMWare

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1309 София
бул. „Александър Стамболийски“ 205
e-mail: office@primasoft.bg
 
 

 

Прима-Софт ООД