Проекти


Столична библиотека - Изграждане на интегрирана програмно-техническа среда (2003-2014)

Проектът включва изграждане на основни елементи от IT инфраструктурата на Столична библиотека  - хардуер и софтуер. От самото начало на проекта до днес Прима-Софт е партньор на Столична библиотека във всички ИКТ дейности.

 

Етапи на проекта:


2003 – 2005

  • Инсталация на програмния продукт i-Lib за представяне на книжните фондове на библиотеката в Интернет.
  • Доставка и инсталация на корпоративна система за антивирусна защита, антиспам и антималуер с продукта AVG.


2006 – 2012

  • Доставка и инсталация на над 50 терминални станции Hobit за работа с централизирани приложения.


2007

  • Одит на техническата инфраструктура и на информационната сигурност на библиотеката.
  • Доставка и пускане в действие на IBM xSeries сървъри, HP принтери, Microsoft системни програмни продукти, Tandberg лентова биоблиотека, Сisco Systems комутатори, UPS-и.
  • Изграждане и поддържане на структурна кабелна система в цялата сграда на библиотеката.
  • Пускане в действие на HelpDesk система за поддръжка на програмно-техническата структура.

 

2008

Изграждане на VPN свързващ филиалите и централната сграда на библиотеката

 

2006 – 2014

  • Поддържане цялата програмно-техническа среда в работоспособно състояние на базата на сервизен договор.

 

Препоръка

Препоръка

Препоръка

Използвани продукти:
AVG
i-Lib
TeraStore

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1309 София
бул. „Александър Стамболийски“ 205
e-mail: office@primasoft.bg
 
 

 

Прима-Софт ООД