TeraStore


TeraStore е унифицирана и отворена платформа за изграждане на NAS и iSCSI мрежи за съхранение на данни, базирана на Microsoft Windows® Storage Server 2008. TeraStore е компонент от концепцията Data Center in a Box за виртуализация и сървърна консолидация.

 

Хардуерна платформа

TeraStore е базиран на високопроизводителна хардуерна платформа със следните характеристики:

 • 16/24 слотов Storage Server(16/24 HDDs);
 • 7.2K, 10K, 15K SAS, Hot Swap, Dual Port Disks;
 • Single/Dual SAS Expanders;
 • LSI 2108 SAS контролер с 512MB Cache;
 • Поддръжка на RAID 0,1, 5, 6,10, 50, 60;
 • Поддръжка на Global Hot Spare Disk;
 • Поддръжка на Virtual Arrays и Virtual Disks;
 • Battery Backup Unit (Write back, Read ahead support);
 • 1-2 Quad Core CPU;
 • 4-32 GB Cache;
 • Ethernet или SAS интерфейс;
 • 2x1GB, 4x1GB, 2x10GB  up-link опции;
 • Интегриран KVM суич за отдалечено управление;
 • 1+1 800W редундантно Hot Swap захранване;
 • 2+3 Hot Swap вентилатори.


TeraStore предоставя отлични възможности за растеж:

 • Разширяване на дисковото пространство чрез Hot Swap SAS дискове с различна скорост;
 • Общ капацитет до 240ТB (240 HS SAS твърди диска) през допълнителни plug and play външни кутии;
 • Единична или дублирана свързаност на външните кутии през  SAS Expanders;
 • Разширяеми дискови полета (Arrays);
 • Разширяеми виртуални дискове (Virtual Disks);
 • Конфигурации с един или два SAS експандера и един или два SAS контролера.

 

TeraStore има висока производителност, видно от пропусквателната способност между компонентите в Half Duplex (HD) и Full Duplex (FD) свързаност.

 

Source Destination Ports/phy Band HD Band FD
Controller A Expander A 1 / 4 2400 MB 4800 MB
Controller B Expander B 1 / 4 2400 MB 4800 MB
Expander A Hard Disk x 1 / 1 600 MB 1200 MB
Expander B Hard Disk x 1 / 1 600 MB 1200 MB
Expander A Exp Unit 1 A 1 / 4 2400 MB 4800 MB
Expander B Exp Unit 1 B 1 / 4 2400 MB 4800 MB

 

 

Софтуерна платформа

TeraStore е базиран на специализираните Storage платформи на Microsoft

 • Windows Storage Server 2008
 • Data Protection Manager 2007 (опция)


Основни функционалности

 • Network Attached Storage (File Level Storage)
 • iSCSI Storage (Block Level Storage)


Допълнителни възможности

 • Интеграция на корпоративен Backup
 • Репликация към Disaster Recovery център
 • Висока пригодност чрез кластеризация

 

Network Attached Storage (File Level Storage)

В тази роля TeraStore поддържа следните функции:

 • Оптимизиран Windows File sharing (CIFS/SMB)
 • Linux File sharing (NFS)
 • Пълнотекстово търсене (Index Based Full Text Search)
 • Дедупликация на файлове (Single Instance Storage)
 • Разпределена файлова система
 • Управление чрез File Server Resource Manager

 

 • Дефиниране и управление на квоти (Quota management на ниво папка и/или том)
 • Филтриране на файлове (File screening)
 • Интегриран Web-базиран интерфейс за отдалечено управление
 • Alerting през е-mail

 

За разлика от традиционните Microsoft базирани файлови сървъри, за достъп до TeraStore не са необходими Client Access Licenses (CALs).

 

iSCSI Storage Area Network (Block Level Storage)

 

В тази роля TeraStore поддържа следните функции:

 • Дефиниране и предоставяне на виртуални SCSI дискове (до 16 TB всеки);
 • Достъп към дисковете през стандартна Ethernet инфраструктура и IP мрежа;
 • Поддръжка на Multi-path IO – load balancing и failover;
 • Поддръжка на iSNS;
 • Поддръжка на iSCSI  boot  за бездискови сървъри;
 • Поддръжка на Dynamic Snapshots през Volume Shadow Copy (VSS) за непрекъсваем backup и възстановяване;
 • VHD Disk Format Support (съвместим с Hyper-V);
 • Поделяеми iSCSi Targets (дискове) за поддръжка на клъстеризация и виртуализация.

 

Описание на функции и възможности

TeraStore е Storage Server, специално проектиран за изграждане на унифицирани мрежи за съхранение на данни с еновременна поддръжка на протоколи за достъп на файлово (file-level) и блоково ниво (block-level).
TeraStore се интегрира отлично в хетерогенни среди с едновременна поддръжка на популярни протоколи за файлов достъп (CIFS, NFS, SMB, HTTP) използвани в операционни системи като Windows, Unix/Linux, Netware, AppleTalk.
TeraStore е специално предназначен и оптимизиран за изграждане на мрежи за съхранение на големи обеми от данни.
TeraStore е отворена стандартна платформа, позволяваща безпроблемно интегриране на стандартни решения като Microsoft Active Directory, решения за Backup, антивирусна защита, връзка с UPS-и и др.


Volume Shadow Copy (VSS)
Volume Shadow Copy Services (VSS) са интегрирани в TeraStore като стандартна функция. VSS дава възможност за копиране на томове без прекъсване на работата и достъпа. VSS позволява  до 512 point-in-time копия на том. С помощтта на VSS отлично се интегрират приложения за непрекъснат backup и бързо възстановяване при случайно изтриване или разрушаване на данните. В допълнение вградената функция Shadow Copies for Shared Folders позволява до 64 point-in-time копия, както и възможности за restore от крайния потребител.


Single Instance Storage
Single Instance Storage (SIS) e стандартна възможност на TeraStore. SIS спестява дисково пространство чрез дедупликация: идентифициране на дублирани файлове (независимо от името) и съхраняване само на оригинала в централна памет - SIS common store. Всички копия се заместват с  указатели (pointers) към оригинала, съхраня-ван в SIS common store.
SIS работи автоматично и прозрачно за крайния потребител. Администраторът включва SIS на ниво том. При използване на backup решения, поддържащи SIS, дедупликацията се прилага и върху генерираните архиви
При използване възможностите на вградената в TeraStore разпределена файлова система за отдалечен Backup и Disaster Recovery, SIS значително намалява обема на трафика между двата сайта чрез изключване на репликацията на копия.


Full Index Search
Стандартна възможност на TeraStore, позволяваща бързо търсене в пълния текст или в описанието (метаданните) на набор от документи, съхранявани в TeraStore. Това става възможно чрез динамично изграждане на индекси, достъпни за търсене през стандартната Search функция на работни станции под управление на Windows XP/Vista, достъпващи данните в TeraStore.


Windows SharePoint® Services
Microsoft Windows SharePoint Services среда за WEB базирана съвместна работа (Web-based team collaboration), включена в TeraStore. Windows SharePoint Services е интегриран набор от услуги за комуникация и съвместна работа, предназначена да свързва, хора, информация и процеси в рамките и извън рамките на корпоративния firewall.


Централизирано и ефективно управление
TeraStore включва интегрирана конзола за централизирано управление на мрежата за съхранение на данни, достъпна локално и през WEB. Тя позволява опростено планиране, предоставяне и поддръжка на външна памет, както и развити средства за мониторинг, документиране и отчет на работата на системата. Интегрираната конзола е отлично средство за администраторите за ефективно управление на ресурсите на мрежата за съхранение на данни.


Distributed File System
Distributed File System (DFS) е стандартна възможност на TeraStore, позволяваща достъп до файлове на потребителите на множество териториално разпределени TeraStore сървъри. DFS е базирано на технологиите: DFS namespaces и DFS replication. Заедно те позволяват опростен и прозрачен за крайния потребител достъп до разпределени файлови системи (в отдалечени офиси, клонове, поделения), като едновременно с това поддържат копия на файловете за осигуряване на fault-tolerance и Disaster Recovery. DFS поддържа replication scheduling и bandwidth throttling и специален алгоритъм за компресия Remote Differential Compression (RDC) за ефективен обмен на файлове през WAN връзки с ограничена лента.

 

 

TeraStore – Предимства за потребителя

 

Производителност
Капацитет Поддръжка на до 240TB външна памет.
Скорост Поддръжка на скорости до 600 MB/s за достъп до дисковото пространство.
Процесори 1 или 2 QuadCore процесори с 4-96GB Cache.
SAS компоненти Високо производителни 6 Gbps SAS контролери (512MB Cache), експандери и дискове.

 

Висока надеждност
RAID Поддръжка на RAID 0,1, 5, 6,10, 50, 60.
Hot Spare Поддръжка на HotSpare и Global HotSpare дискове.
HotSwap HotSwap компоненти: дискове, захранвания, вентилатори.
Кластеризация Възможност за включване на устройството в HA Cluster.
BBU  Battery Backup Unit (Write back, Read ahead support).
Редундантност Сдвоени SAS портове, SAS Експандери, връзки между кутиите, захранвания.

 

Разширяемост
Дискове Разширяване на капацитета с добавяне на нови SAS дискове със скорости, 7.2К, 10К, 15К  rpm.
Външни кутии Разширяване на капацитета с добавяне на нови външни кутии с единично или сдвоено свързване между кутиите.
Контролери Възможност за добавяне на нови Ethernet  контролери за ускоряване на свързаността към корпоративната мрежа.
Сървъри Поддържа свързаност на неограничен брой сървери и работни станции.

 

Специализирани функции
Дедупликация (SIS) Дедупликация на файлове (SIS) – спестява средно 35% дисково пространство, пространство за backup, намалява натоварването на WAN линиите при репликация.
Разпределена файлова система (DFS) Нова разпределена файлова система (DFS-N & DFS-R) с оптимизирана и планируема репликация на файлове в разпределена среда за поддръжка на отдалечени офиси и/или Disaster Recovery центрове.
Централизирано управление Централна конзола за управление на всички ресурси.

 

Подобрена производителност
Оптимизран File sharing

Оптимизиран файлов сървър - 15-20% по-бърз в сравнение с файлов сървър, базиран на Windows Server 2003 R2.

Подобрено търсене

Бързо, индексно базирано, пълнотекстово търсене в документите, съхранявани в TeraStore през Search функцията на Windows базирани работни места

 

Унификация
Поддръжка на file-level и block-level Storage Едновременна поддръжка на протоколи за достъп:
 • на ниво файл(CIFS,SMB, NFS, HTTP) необходим за стандартен file sharing;
 • на ниво блок (iSCSI) за поддръжка на БД (SQL, Exchange), клъстеризация и виртуализация (VMWare,Hyper-V);
Работа в хетерогенна среда Едновременна поддръжка на Windows, Linux and UNIX клиенти, междуплатформена автентификация и поделяне на файлове.
Унифицирана свързаност Възможност за свързване през Ethernet, SAS и FC мрежи.
Дискове с различна скорост Възможност за използване на 7.2К, 10К, 15К rpm дискове.

 

Намалени разходи
Лицензиране

Отпадат разходите за Client Access License (CAL’s) – около 30 Euro на работна станция

Отпадат разходите за File/Print Server Licenses

 

TeraStore – Сценарии на приложение

File and Print Server

В този сценарии TeraStore се използва като конвенционален File/Print сървър, предоставяйки на потребителя следните допълнителни предимства:
 • едновременно предоставяне на File-level и Block-level Storage;
 • повишена производителност в сравнение със File сървъри, базирани на Windows Server 2003/2008 (>30%);
 • допълнителна функционалност (дедупликация, разпределена файлова система, Snapshots);
 • по-ниски разходи чрез спестяване на CAL лиценза за всеки мрежов потребител;
 • едновременна пддръжка на Unix, Linux, Windows работни места;
 • пълнотекстово търсене;
 • централизирано управление.

iSCSI SAN Server

В този сценарии TeraStore се използва като SAN Storage сървър със следните възможности:
 • предоставяне на Block-Level Storage във вид на виртуални SCSI дискове през iSCSI протокол;
 • едновременно предоставяне на File-level и Block-level Storage;
 • свързаност през стандартна Ethernet мрежа (вместо скъпо струваща FibreChannel инфраструктура);
 • свързване на сървърите през стандартни Ethernet  интерфейси, вместо през скъпо струващ Host Bus Adapter;
 • възможност за свързване на неограничен брой сървъри/работни станции (отпадат лицензи за partitions);
 • стандартна вградена Snapshot функционалност;
 • централизирано и интегрирано управление.
iSCSI / NAS Gateway към съществуващ SAN В този сценарии TeraStore се използва като NAS/iSCSI Gateway към съществуваща мрежа за съхранение на данни (SAN). В много слуачаи възможностите за свързване на нови сървъри към съществуващата SAN са ограничени от наличните портове в скъпо струващите SAN комутатори,  от наличието на специализирани Host Bus Adapter-и за сървърите или от необходимостта от допълнителни лицензи (partitions) в софтуера на SAN Storage Server-a за новите сървъри. В такава среда TeraStore може да се свърже към SAN-a, като направи разпределеното към него дисково пространство върху SAN-a достъпно за неограничен брой сървъри и работни станции, без да е необходимо специализирано оборудване и допълнителни лицензи (partitions, CAL-s), използвайки съществуващата Ethernet инфраструктура. Дисковото пространство е достъпно:
 • в режим File-Level Storage като поделени (shared) дискове за Windows и/или Linux/Unix сървъри или работни станции през CIFS/SMB/NFS протоколи;
 • в режим Block-Level Storage като неформатирани виртуални SCSI дискове за Windows и/или Linux/Unix сървъри или работни станции през iSCSI  протокол.

Branch Office Backup

В този сценарии TeraStore се използва като NAS/iSCSI  Server в отдалечените офиси на терирориално разпределена организация. Предварително дефинирани поделени дискове/папки от дисковото пространство в отдалечените офиси се репликират (backup - ват) автоматично върху TeraStore, инсталиран в централния офис. Предварително дефинирани поделени дискове/папки от дисковото пространство в централния офис се репликират (backup - ват) автоматично върху TeraStore сървърите, инсталирани в отдалечените офиси. Репликацията се извършва прозрачно, без прекъсване на работатa при минимално натоварване на WAN връзките с включена дедупликация.  При отпадане на сървър в отдалечените офиси, обслужването автоматично се прехвърля към сървъра в централния офис и обратно.

Branch Office Backup

В този сценарии TeraStore се използва като NAS/iSCSI  Server в отдалечените офиси на терирориално разпределена организация. Предварително дефинирани поделени дискове/папки от дисковото пространство в отдалечените офиси се репликират (backup - ват) автоматично върху TeraStore, инсталиран в централния офис. Предварително дефинирани поделени дискове/папки от дисковото пространство в централния офис се репликират (backup - ват) автоматично върху TeraStore сървърите, инсталирани в отдалечените офиси. Репликацията се извършва прозрачно, без прекъсване на работатa при минимално натоварване на WAN връзките с включена дедупликация.  При отпадане на сървър в отдалечените офиси, обслужването автоматично се прехвърля към сървъра в централния офис и обратно.

Disaster Recovery

В този сценарии TeraStore се използва като NAS/iSCSI или Backup Server в централния офис на организацията. Всички или част от дисковете/папките от дисковото пространство в централния офис се репликират (backup - ват) автоматично върху TeraStore, инсталиран в отдалечена  точка като Disaster Recovery Server.  Репликацията се извършва прозрачно, без прекъсване на работатa при минимално натоварване на WAN връзките с включена дедупликация.  При отпадане на сървъра в централния офис, обслужването автоматично се прехвърля към Disaster Recovery сървъра.

Enterprise Backup Server

В този сценарии TeraStore се използва като централен сървър за Backup на виртуализирани среди. Върху TeraStore е инсталиран и работи софтуер за корпоративен Backup позволяващ непрекъснат (continious) Backup на всички виртуални машини работещи във виртуализираната среда. Резервните копия се създават по предварително дефиниран график. От копията  се възстановят цели виртуални машини или отделни файлове.

 

 

Свързани проекти
Ксела България - Изграждане и поддържане на програмно-техническа среда (1994 - 2014)
Hационален Статистически Институт (НСИ) - Data Center и дигитална библиотека (2007-2013)
Велекс (София) - Изграждане на DataCenter (2013)
Магазини Зора - Изграждане на интегрирана програмно-техническа среда (2006-2014)
Медицински университет (Плевен) - Създаване на дигитална библиотека (2012)
Столична библиотека - Изграждане на интегрирана програмно-техническа среда (2003-2014)

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1309 София
бул. „Александър Стамболийски“ 205
e-mail: office@primasoft.bg
 
 

 

Прима-Софт ООД