Проекти


Тракийски университет Стара Загора - Създаване на дигитална библиотека (2012)

Проектът обхваща доставка, инсталация и сервизно обслужване на библиотечен софтуер и скенер за книги.

 

Проектът включва: 

 • Доставка и пускане в действие на скенер за книги Bookeye 4. Настройка и пускане в действие на библиотечен софтуер i-Lib и e-Lib.
 • Създаване с помощта на софтуера на:
  • Електронен каталог „:Книги”;
  • Електронен каталог „Периодични издания”;
  • База данни за аналитично описание на статии;
  • Научен архив.
  • Обучение на персонала на библиотеката.

 

Препоръка

Използвани продукти:
e-Lib
i-Lib
Bookeye V4 A2+

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1505 София
ул. Русалка 4
тел. (02) 946-18-76, 946-03-62
факс (02) 946-18-77
e-mail: office@primasoft.bg
GPS: [N 42.69510; E 23.34811]
 

 

Прима-Софт ООД