e-Lib


 

 

 

E-ЛИБ v. 1.7 е най-новатa версия на популярния продукт за автоматизация на библиотеки. E-Lib представлява нова разработка вурху модерна платформа PHP/Access/SQL. Заедно с новите версии на online каталога i-Lib v.2.1  и платформата за online обслужване myLibrary v. 2.1,  тя осигурява всичко необходимо за автоматизация на съвременната библиотека от инвентиране на фонда през online обслужване на читателите, до представяне на дигитално съдържание (е-книги) в Интернет. Различните функции се предоставят във вид на отделни модули за автоматизация и включват нови и уникални за нашата библиотечна общност предимства и възможности:

 

  1. Електронен каталог за съхранение на библиографски описания по всякакви, свободно настройваеми, частни, национални или международни стандарти (MARC 21, ISBD, Dublin Core…) без да е необходимо специално обучение на библиотекарите за описание в съответния формат.
  2. Съхранение на библиографските описания в UNICODE с едновременна поддръжка на неограничен брой езици и азбуки (Кирилица, латиница, гръцки, китайски и всички специализирани символи на всяка азбука). Не се налага транслитерация.
  3. Поддръжка на отворен списък от Оторити файлове (номенклатури) – на автори, преводачи, редактори, издателствата и т.н. – с пълни описания (примерно номенклатура на всички автори, с данни за автора, снимка , биография, библиография  и т.н.)
  4. Поддръжка на синонимни списъци на всички понятия (имена, географски понятия, заглавия и т.н.) и търсене по синоними.
  5. Подсистема за автоматичен анализ на всички връзки между обектите описани в библиографските описания: автори, издателства, преводачи, редактори, географски понятия, събития и т.н. във вид на отчети (в кои филми е участвал даден артист, с кои режисьори е работил, какви награди е получил и т.н.)
  6. Поддръжка на динамична статистика с пълна история на събитиятя в библиотеката свързани с регистрация и обслужване на читатели, посещаемост, обръщаемост на фондовете, натовареност на отделите (читални, регистрации), в момента, за произволен период и за всеки филиал/отдел и общо за библиотеката в абсолютни стойности и проценти.
  7. Специализиран модул за управление на библиотеката - финансови и оперативни анализи, отчети и гъвкави инструменти за управление.
  8. Дигитална библиотека: описания на мултимедийни дигитални обекти – сканирани копия на книги, периодика, статии, музикални и видео записи и т.н.). Комплектоване на дигиталните обекти в готови за представяне в Интернет дигитални издания със собствена структура и съдържание. Управление на достъпа до дигиталните издания по отделни части (съдържание, глави..), по потребители и по териториален принцип (от библиотеката, от университета, от дома и т.н.) по потребители, по обособени части на изданието (съдържание, глави...) и по територия (от библиотеката, от университета, от дома..) с цел прилагане закона за авторското право.
  9. Поддръжка на Устойчив уникален идентификатор (persistent identifier) на всяко библиографско описание за връзка с EUROPEANA и други глобални агрегатори на съдържание

Системата има версии специализирани за регионални, университетски, ведомствени, читалищни и училищни  библиотеки. Голяма част от функционалността е параметризирана и позволява гъвкава настройка, към конкретните изисквания на потребителя, без да е необходимо програмиране или специализирана поддръжка.

 

 

Свързани проекти
Тракийски университет Стара Загора - Създаване на дигитална библиотека (2012)
Виртуална Библиотека Иван Шишманов
Столична библиотека - Дигитална библиотека Регина ПИ - (2010-2012)
Лесотехнически университет - Дигитална библиотека и интегрирана библиотечна среда (2012)
Медицински университет (Плевен) - Създаване на дигитална библиотека (2012)
Столична библиотека - Регистрация, обслужване, статистика

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1309 София
бул. „Александър Стамболийски“ 205
e-mail: office@primasoft.bg
 
 

 

Прима-Софт ООД