Проекти


Виста АВТ (София) - Изграждане на DataCenter (2008)

В рамките на проекта беше изграден централизиран сървърен комлекс и виртуализирана среда за действие на информационняата система на предприятието.
 

Проектът включва:

 

  • Изграждане на DataCenter (DCBox). DataCenter-ът е базиран на Blade Server технологии и се състои от BladeServer-и и SAN Storage, вградени в BladeCenter шаси. Основни принципи при изграждане на DataCenter-а са високата производителност, надеждност и минимизиране на престоите.
  • Виртуализaция на цялата сървърна инфраструктура на фирмата, реализирана с Microsoft Hyper-V технологии за виртуализация.
  • Терминален достъп (терминали Hobit) на работните места до централизирани ERP приложения, работещи в сървърите. Терминален достъп до централизираните приложения използват както работещите в централния и отдалечените офиси, така и служителите в мобилните офиси (бусове и товарни камиони).
  • Изградена е корпоративна мрежа, базирана на продукти на Cisco Systems.
  • Достъпът до DCBox-a е защитен, като данните се предават в кодиран вид. Изградена е защитна стена (FireWall) и системи за IPS и IDS.
  • Инсталирана е антивирусна система AVG InternetSecurity.
  • Изградена е и система за централизиран BackUp на данните и софтуерните приложения, базирана на външен SAN Storage Server.

 

Препоръка стр. 1

Препоръка стр. 2

Използвани продукти:
AVG
Сървъри за Дейта център

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1309 София
бул. „Александър Стамболийски“ 205
e-mail: office@primasoft.bg
 
 

 

Прима-Софт ООД