Проекти


Център за градска мобилност (София) Изграждане на DataCenter (2007-2012)

Проектът включва изграждане на основни елементи от IT инфраструктурата на

Център за градска мобилност включително:

 • изграждане на Data Center на организацията;
 • изграждане на виртуализирана високонадеждна среда;
 • виртуализация на основните услуги;
 • VPN мрежа свързваща основните поделения на организацията в град София.

 

В рамките на 5 години проектът премина през следните етапи:

 

2007г.

 • Изграждане на сървърен комплекс, базиран на IBM x3650 сървъри;
 • Изграждане на корпоративна VPN мрежа, свързваща наказателните паркинги с централния офис, базирана на активно оборудване – комутатори и маршрутизатори на Cisco Systems;  
 • Диагностика и преустройство на структурната кабелна система.

2008г.

 • Надграждане на сървърния комплекс с IBM x3250 сървъри;
 • Провеждане на одит по сигурността.

2009г.

 • Изграждане на DataCenter, базиран на продукта на Прима - Софт DCBOX (Data Center ina a Box);

2012г.             

 • Разширение на DataCenter-а с включването на IBM Blade Center H;
 • Виртуализaция на платформа vSphere на VMWare на основните сървъри на организацията;

 

Върху така изградената система работят в непрекъснат режим следните услуги:

 • системата за управление на SMS паркирането в София
 • ГИС системата на Център за градска мобилност - София
 • WEB - сайта на Център за градска мобилност - София

 

Препоръка

Използвани продукти:
Сървъри за Дейта център
Сторидж сървъри
VMWare

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1309 София
бул. „Александър Стамболийски“ 205
e-mail: office@primasoft.bg
 
 

 

Прима-Софт ООД