Новини


BlueCloud за библиотеката в Нова Загора


Новини >>

Прима-Софт достави BlueCloud - съвременно решение за съхраняване и достъп до данни на Библиотеката в гр. Нова Загора.

Blue Cloud е устройство за централизирано съхранение и управление на данни в което са вградени много технологични новости и което има висока производителност, високотехнологична функционалност и в същото време се отличава с изключителна простота на инсталация и опериране. Blue Cloud гарантира висока надеждност на диксовата подсистема като поддържа различни версии на RAID (0,1,5,10). Blue Cloud гарантира сигурността на данните като осигурява резервни копия (бекъп) по предварително дефиниран график на 25 компютъра в локалната мрежа, като  поддържа версии на всеки файл. Възстановяването на данните не изисква намеса на квалифициран персонал.

Blue Cloud  осигурява безпроблемно място за нарастващия обем бизнес данни. Разширяването става чрез просто добавяне на нови дискове без прекъсване на работа. Миграцията от една RAID организация в друга става автоматично, също без да е необходимо спиране.

Blue Cloud e готово устройство с предварително инсталиран и настроен хардуер и софтуер. Това значително опростява задачите по инсталация и използване на устройството. Възможността за включване в Активна Директория улеснява интеграцията му в съществуващата мрежова инфраструктура. Web базираното управление позволява управление на устройството от всяка точка в Интернет.

С Blue Cloud  данните са достъпни не само от офиса. Blue Cloud има вградена облачна файлова система и мултимедиен сървер, които позволява четене, сваляне или качване/зареждане на документи, съхранявани на Blue Cloud през Интернет или 3G мрежата. Цялото съдържание може да бъде споделяно с колеги по предварително определени правила.Назад

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1309 София
бул. „Александър Стамболийски“ 205
e-mail: office@primasoft.bg
 
 

 

Прима-Софт ООД