Новини


BlueCloud за клоновата система на банка ОББ


Новини >>

Прима-Софт ще достави BlueCloud (съвременно решение за съхраняване и достъп до данни) за нуждите на клоновата система на банка ОББ. Предвижда се BlueCloud да се използва като локален файлов сървър в клоновата мрежа с репликация на данните между него и централния Дейта Център на ОББ. Blue Cloud гарантира сигурността на данните като осигурява резервни копия (бекъп) по предварително дефиниран график на 25 компютъра от локалната мрежата на банковия клон и като  поддържа версии на всеки файл. Възстановяването на данните не изисква намеса на квалифициран персонал.

 

Blue Cloud  осигурява безпроблемно място за нарастващия обем бизнес данни. Разширяването става чрез добавяне на нови дискове без прекъсване на работа. Миграцията от една RAID организация в друга става автоматично, също без да е необходимо спиране. Blue Cloud e готово устройство с предварително инсталиран и настроен хардуер и софтуер. Това значително опростява задачите по инсталация и използване на устройството. Възможността за включване в Активна Директория улеснява интеграцията му в съществуващата мрежова инфраструктура. Web базираното управление позволява управление на устройството от всяка точка в Интернет.Назад

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1505 София
ул. Русалка 4
тел. (02) 946-18-76, 946-03-62
факс (02) 946-18-77
e-mail: office@primasoft.bg
GPS: [N 42.69510; E 23.34811]
 

 

Прима-Софт ООД