Новини


e-Magazinе - електронното списание на Прима Софт в НСИ


Новини >> Нови проекти

Прима Софт подписа договор за разработка на електронна версия на списание "Статистика", издавано от Националния статистически институт, базирана на продукта на Прима-Софт e-Magazine. С помощта на e-Magazine процесите по набиране на автори, рецензиране, редактиране, проверка за плагиатство, комплектоване и издаване в Интернет ще бъдат напълно автоматизирани, а списанието заедно с целият му архив ще стане достъпно до публиката в България и по-света. Виж още ....Назад

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1309 София
бул. „Александър Стамболийски“ 205
e-mail: office@primasoft.bg
 
 

 

Прима-Софт ООД