Новини


Hobit терминални станции - проект в "Б.ОГНЯНОВ" ООД


Новини >> Събития

Прима-Софт изпълни проект базиран на терминални станции Hobit във фирма "Б.Огнянов" ООД. Беше изградена централизирана информационна система. Всички работни процеси се извършват на сървъра. Hobit работи с приложните системи инсталирани на сървъра. Hobit не се нуждае от софтуерни лицензи, поддръжка и антивирусна защита. Hobit е  неперсонализирано работно място и може да бъдат използвано от различни служители. Системи базирани на Hobit осигуряват максимална защита на фирмените данни.

 

Изградената в "Б.Огнянов" ООД централизирана информационна система е с нулева поддръжка на работните места.

 

Системата е защитена с Cisco Firewall от неразрешен външен достъп. Изграден е VPN за външен достъп на служители и партньори.

 

В проекта са използвани технически и софтуерни средства на IBM (xSeries Servers), Cisco (Routers с VPN функционалност), Eaton (UPS), Microsoft Windows 2012 Server и Microsoft Windows Terminal Services.

 

Терминалните станции Hobit са произвeдени от Прима-Софт ООД.Назад

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1309 София
бул. „Александър Стамболийски“ 205
e-mail: office@primasoft.bg
 
 

 

Прима-Софт ООД