Новини


ИФХ-БАН с WEB-базирана платформа за обмен на данни


Новини >>

Прима-Софт сключи договор за разработка и инсталиране на WEB-базирана платформа за обмен на данни на сайта на ИФХ-БАН. За изработката на WEB-базираната платформа за обмен на данни на сайта на Института по физико-химия ще се използва специализиран софтуер, включващ общ набор от функции и множество отделни модули. Крайният резултат е WEB-платформа с отворена структура, с възможност за отдалечена поддръжка и обновяване на съдържанието от неспециалист в областта на Web програмирането.Назад

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1309 София
бул. „Александър Стамболийски“ 205
e-mail: office@primasoft.bg
 
 

 

Прима-Софт ООД