Новини


Интегрирана библиотечна система e-Lib/i-Lib във филиал "Проф.д-р Иван Митев" гр. Враца на МУ-София


Новини >>

Прима-Софт сключи договор с Медицински Университет - София,  филиал „Проф. Д-р Иван Митев” - Враца за доставка и внедряване на интегрираната библиотечна система e-Lib/i-Lib. Договорът обхваща автоматизиране на дейностите в библиотеката обхващащи процесите на комплектуване, каталогизация, регистрация и обслужване на читатели.

 

Интегрираната библиотечна система e-Lib/i-Lib включва 28 модула за автоматизацията на библиотечните дейности и обслужване на читателите. Системата е инсталирана и работи в над 200 библиотеки включително най-големите библиотеки в България. Тя включва множество функции базирани на най-модерни технологии, като акцентът е поставен върху възможности за дистанционно обслужване, представяне на копия на книги, дисертации, списание за online ползване през Интернет.Назад

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1309 София
бул. „Александър Стамболийски“ 205
e-mail: office@primasoft.bg
 
 

 

Прима-Софт ООД