Новини


Изграждане на центрове за дигитализация в Регионална библиотека „Априлов-Палаузов” – Габрово и Регионалния историчеки музей – Габрово.


Новини >> Събития

В рамките на проект „Съвременни подходи за проучване, представяне и достъп до книжовното културно-историческо наследство 

на област Габрово“ – финансиран по европейска програма BG08, Прима-Софт достави и инсталира интегрирана система за съхраняване и представяне на културно историческото наследство на регионa.

 

Участници в проекта са  Регионална библиотека „Априлов-Палаузов” – Габрово и Регионалния историчеки музей – Габрово.

 

В рамките на проекта бяха доставени:

-       Специализирани скенери за книги на фирма ImageAccess, 3D скенер за сканиране на артефакти, тъкани, стари и ценни книжни материали и скенер за сканиране на филми, диапозитиви и стъклени плаки;

-       Специализирани сървъри за съхранение на дигитално съдържание;

-       Базирано на софтуерните продукти eLib-Prima/i-Lib-Prima решение за дигитална библиотека/музей, за представяне на културно-историческото наследство в Интернет;

-       Високонадежден, виртуализиран сървърен комплекс за изграждане на платформата на виртуалната библиотека/музей.

С доставеното оборудване бяха изградени два дигитализационни центъра в сградите на участниците и сървърен център в сградата на РИМ-Габрово. 

 

С помощта на нашите партньори от фирма СофтЛиб беше извършено обучение на специалисти от двете институции. Решението интегрира ресурсите на двете институции и позволява включване на нови участници на по-късен етап. Платформата позволява документиране, съхранение и предтсавяне в Интернет на богатото културно-историческо наследство на региона.

Артефакти, стари и ценни книжни издания, картини, снимков материал ще станат достъпни за онлайн ползване от най-широка публика.Назад

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1309 София
бул. „Александър Стамболийски“ 205
e-mail: office@primasoft.bg
 
 

 

Прима-Софт ООД