Новини


ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДОМАКИНСКИТЕ БЮДЖЕТИ (Household Budget Survey – HBS)


Новини >>

Прима Софт пусна в експлоатация система за online ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДОМАКИНСКИТЕ БЮДЖЕТИ (Household Budget Survey – HBS) в Националния Статистически Институт. Изследването на домакинските бюджети осигурява достоверни и представителни данни за доходите, разходите, потреблението и други елементи на жизненото равнище на населението, както и за измененията в тях, които настъпват по години. По методика утвърдена от Министерски съвет данните от наблюдението на домакинските бюджети се използват за изчисляване на официалната линия на бедност за страната.Назад

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1309 София
бул. „Александър Стамболийски“ 205
e-mail: office@primasoft.bg
 
 

 

Прима-Софт ООД