Новини


Нов Data Center във верига магазини "Зора"


Новини >>

Прима Софт подписа договoр с Верига магазини "Зора" за инсталация на нов Data Center базиран на продукти и технологии на IBM и VMWare. Новият Data Center включва изцяло виртуализирана среда, консолидирани данни и приложения достъпни online от над 40  магазина на фирмата в страната през произвежданите от Прима Софт терминални станции Хобит. Ангажиментът включва и пълна миграция на цялата инфраструктура от функциониращия до момента Data Center към новия. Миграцията трябва да се извърши без прекъсване на работата на фирмата и да осигури висока степен на непрекъсваемост на услугите и  сигурност на данните на база на нова система за корпоративен бекъп базиран на продукти на Veeam.Назад

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1309 София
бул. „Александър Стамболийски“ 205
e-mail: office@primasoft.bg
 
 

 

Прима-Софт ООД