Новини


Нови IBM xSeries сървъри за разширение на ERP системата на Аквахим


Новини >>

Прима-Софт ще извърши нова доставка на високонадеждни и високопроизводителни сървъри IBM xSeries на Аквахим. Сървърите ще бъдат използвани за разширяване на ERP системата на Аквахим. Ще бъдат реализирани нови функции при работа на ERP системата.Назад

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1309 София
бул. „Александър Стамболийски“ 205
e-mail: office@primasoft.bg
 
 

 

Прима-Софт ООД