Новини


Новият DataCenter във верига магазини ЗОРА стартира


Новини >>

Прима-Софт пусна в експлоатация новия DataCenter във верига магазини "Зора". Новият DataCenter е базиран на продукти и технологии на IBM и VMWare. В хода на проекта беше изградена изцяло виртуализирана среда, с консолидирани данни и централизирани приложения достъпни online от над 40  магазина на фирмата. Реализирани бяха клъстери от терминални сървъри за работа с централизираните приложения. Достъпът на магазините до консолидираните приложения се извършва през произвежданите от Прима-Софт терминални станции Hobit.

Инфраструктура на функциониращия до момента DataCenter беше мигрирана изцяло към новия DataCenter. Миграцията беше осъществена без прекъсвания в работата на фирмата.

Беше пусната в експлоатация система за автоматизиран корпоративен бекъп с продуктите на Veeam. Изграденият високонадежден клъстер от сървъри и корпоративната система за бекъп, осигуряват висока степен на непрекъсваемост на услугите и  сигурност на данните.Назад

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1309 София
бул. „Александър Стамболийски“ 205
e-mail: office@primasoft.bg
 
 

 

Прима-Софт ООД