Новини


Прима-Софт доставя терминални работни станции Hobit в МТИ


Новини >>

Прима-Софт достави в Медицинска Техника Инженеринг (МТИ) нови терминални работни станции Hobit. Новите Hobit-и ще бъдат използвани за работа с ERP системата на фирмата. Използването на Hobit  осигурява значително намаление на разходите за придобиване и експлоатация на работни места за служители на МТИ. Hobit се изплаща за 1.5 година само от спестявания на неконсумирана електроенергия. Значителни са спестяванията и от софтуерни лицензи. Hobit осигурява висока степен на сигурност и защита на фирмените данни.

   Назад

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1309 София
бул. „Александър Стамболийски“ 205
e-mail: office@primasoft.bg
 
 

 

Прима-Софт ООД