Новини


Прима-Софт изгради и пусна в действие новия DataCenter в Тракийски Университет


Новини >>

Прима-Софт приключи успешно работата в Тракийски Университет свързана с изграждане на новия DataCenter.  Изградена е високонадеждна, високопроизводителна и модулна сървърна инфраструктура без единична точка на грешка (No Single Point of Failure). Проектът е реализиран съгласно разработената от Прима-Софт архитектура "Data Center in a Box" (DCBX).

DCBX архитектурата реализира концепцията на Прима-Софт за изграждане на високонадеждна, централизирана, модулна и еластична платформа за централизация и виртуализация на приложенията.

При изграждане на новия сървърен комплекс бяха изпoлзвани технологиите на VMware, Microsoft и Veeam. Продуктите на VMware са използвани като платформа за виртуализация. Изграден е високонадежден несиметричен (N+1) клъстер от сървъри, който гарантира непрекъсваемост в работата на комплекса. Осигурена е възможност за преместване на виртуални машини от един Хост сървър на друг. Сторидж сървърът TeraStore е iSCSI базиран и разполага с високопроизводителна дискова подсистема. TeraStore осигурява висока степен на защита на данните и разширяемост на дисковата подсистема. В комплекса влиза и BlueCloud бекъп сървър с висока производителност и надеждни сървърни дискове. Изградена е корпоративна система за бекъп използваща продуктите на Veeam. Системата за корпоративен бекъп осигурява автоматизирано архивиране/възстановяване на данните и на виртуалните машини. DCBX сървърната инфраструктура е защитена от непланирани (аварийни) спирания, чрез система за автоматичен Shudown/Restart.

Бяха доставени и инсталирани КИОСК-и като средство за осигуряване на публичен достъп до приложенията работещи в DataCenter-а.Назад

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1309 София
бул. „Александър Стамболийски“ 205
e-mail: office@primasoft.bg
 
 

 

Прима-Софт ООД