Новини


Прима-Софт ООД изпълни успешно проекта в Националния институт на правосъдието


Новини >>

Прима-Софт ООД изпълни успешно проекта в Националния институт на правосъдието за доставка и инсталация на технически и софтуерни средства свързани с изпълнение на задача: „Техническа подкрепа за изграждането на достъпна и лесна за използване база данни  в областта на защитата на правата на човека”.

Бяха доставени и исталирани специализиран, високопроизводителен скенер за книги (BookScanner); специализиран, високопроизводителен и разширяем Сторидж сървър; високопроизводителен сървър за приложения, както и настолни и преносими компютри и токозахранващи устройства (UPS-и). Сървърите са инсталирани в сървърен шкаф със съответната комплектация за работа в среда на локална мрежа. Беше извършено обучение на служители на НИП за работа с доставените и инсталирани технически средства и софтуер.Назад

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1309 София
бул. „Александър Стамболийски“ 205
e-mail: office@primasoft.bg
 
 

 

Прима-Софт ООД