Новини


Прима-Софт пусна в продажба новия модул на i-Lib – Инвентаризация на библиотечни фондовете.


Новини >> Събития

Инвентаризацията се извършва със специализиран преносим таблет и безжичен скенер. Идентификацията на екземплярите се извършва на база на Баркод или RFID етикети или при липса на такъв - чрез въвеждане на инвентарен номер. Операторът получава на екрана информация за екземпляра, ако той е регистриран в електронния каталог на библиотеката и може да провери de viso съответствието на записа в каталога с действителния екземпляр. При неточности, може да въведе предложения за корекции в описанието. В допълнение операторът може да въведе информация за състоянието на екземпляра (замърсен, повреден, за подвързия). За екземплярите без или с проблематичен баркод/RFID етикет операторът може да смени етикета и да го регистрира в системата. За екземпляри неописани в каталога(неоткрит инвентарен номер), операторът може да въведе информация за екземпляра и да го прикачи към съществуващо в каталога библиографско описание, като системата извежда предложения за възможните библиографски описания, от които да се избира. При екземпляри, за които липсват и библиографски описания, операторът може да въведе ново кратко описание на нерегистрирания екземпляр.

 

На тази база системата в процеса на инвентаризация може да извежда отчети към отделите за каталогизация със:

 

  • списъци на нерегистрирани в каталога екземпляри, които да се опишат към съществуващи библиографски описания;
  • списъци на нерегистрирани в каталога екземпляри (неописани инвентарни номера), без налични библиографски описания, за които да се създаде ново библиографско описание и да се прикачи екземпляр;
  • списъци на регистрирани в каталога екземпляри с неточности и грешки в описанията;
  • списъци на регистрирани в каталога екземпляри със сменени идентификационни етикети (Баркод/RFID);
  • списъци на екземпляри регистрирани в каталога но на място различно от това на което са намерени.

 

Едновременно може да се инвентаризират няколко различни фонда, като инвентаризацията на всеки фонд може да се извършва паралелно от няколко преносими работни места. Всяка инвентаризация може да започва и приключва в произволно време. След приключване на инвентаризациите и консолидиране на данните от всички оператори автоматично се получават отчети за екземплярите налични на място, разместените екземпляри, ненамерени екземпляри, които са били в обръщение по време на инвентаризацията, липсващи екземпляри, екземпляри неописани в каталозите.  

 

С помощта на модула могат в рамките на един преглед да се автоматизират основни процеси в библиотеката като:

 

  • инвентиране на фонда;
  • поддържане на каталога в коректно състояние;
  • допълване на каталога с неописани екземпляри (Ретро конверсия);
  • контрол на състоянието на фонда – отписване или подвързаване на повредени екземпляри;
  • облепяне с етикети на стари/необлепени екземпляри.

 

 

 

 

 


Назад

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1505 София
ул. Русалка 4
тел. (02) 946-18-76, 946-03-62
факс (02) 946-18-77
e-mail: office@primasoft.bg
GPS: [N 42.69510; E 23.34811]
 

 

Прима-Софт ООД