Новини


Прима-Софт реализира успешно проект CAPI интервю в НСИ


Новини >>

Прима-Софт разработи софтуерна платрформа за провеждане на онлайн статистически изследвания с електронни устройства - CAPI интервю. Бяха доставени и настроени за работа високопроизводителни таблети с мобилен интернет и непрекъснат достъп до централизираната софтуерна платформа. Статистическите изследвания са свързани със “Статистика на доходите и условията на живот” и „Наблюдение на домакинските бюджети“.

 

Софтуерната платформа поддържа следната функционалност:

Въпросници:

• Системата поддържа неограничен брой въпросници, които могат да се попълват едновременно

• Системата поддържа неограничен брой въпроси в рамките на един въпросник

• Системата поддържа условно задаване на въпроси в зависимост от отговорите на предишни въпроси

• Системата поддържа различни формати на въпросите (текст, списък, числови стойности, матрица, многократен избор, многократен избор с коментар, скала, да/не, попълване в текста и др.)

• Системата  поддържа централизиран контрол (създаване и управление) на въпросниците

Попълване:

• Системата е достъпна от всякъде: през локална мрежа, Internet или мобилна мрежа (3G)

• Системата е достъпна през всякакво устройство (компютър, лаптоп, таблет, смартфон).

  Интерфейсът позволява работа с мобилни устройства.

• Системата е достъпна по всяко време на денонощието

• Системата  поддържа различни езици

Респонденти:

• Системата поддържа неограничен брой респонденти

• Системата поддържа контролиран или свободен достъп до въпросниците

• Системата поддържа автоматично изпращане на покана за участие по e-mail

• Системата  поддържа автоматична генерация и изпращане на пароли за еднократно ползване (попълване на въпросника)

• Системата  поддържа контрол на достъпа до въпросниците и ограничаване на въпросниците в интервал от време (начална

  и крайна дата):

o Контрол за еднократно попълване на въпросника

o Криптиран канал за попълване

            o Възможност за прекъсване и продължаване на процеса на попълване на по-късен етапНазад

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1505 София
ул. Русалка 4
тел. (02) 946-18-76, 946-03-62
факс (02) 946-18-77
e-mail: office@primasoft.bg
GPS: [N 42.69510; E 23.34811]
 

 

Прима-Софт ООД