Новини


Прима-Софт ще изгради DataCenter в Тракийски Университет


Новини >>

Прима-Софт ще достави технически и софтуерни средства и интеграционни услуги за изграждане на DataCenter в Тракийски Университет. Предвижда се да бъде изграден DataCenter in a Box (DCBX) - високотехнологична централизирана сървърна платформа с висока надеждност и модулна архитектура без единична точка на грешка. DCBX реализира концепцията на Прима-Софт за изграждане на високонадеждна платформа за централизация и виртуализация на приложенията. Виртуализацията ще бъде извършена с технологиите на VMware за изграждане на високонадежден несиметричен (N+1) клъстер. Елемент от архитектурата е IP SAN Storage Server с високо-производителна архитектура и разширяемост на дисковата подсистема. Високоскоростна мрежа за обмен на данни ще свързва централизирания сървърен комплекс и IP Storage Server-a. Предвиден е и корпоративен бекъп на средата с технологиите на Veeam. Ще бъдат доставени и инсталирани КИОСК-и като средство за осигуряване на публичен достъп до приложенията работещи в DataCenter-а.Назад

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1309 София
бул. „Александър Стамболийски“ 205
e-mail: office@primasoft.bg
 
 

 

Прима-Софт ООД