Новини


Прима-Софт ще изгради новата ИТ техническа и системна среда в TKK България


Новини >>

Прима-Софт ще достави технически и софтуерни средства и интеграционни услуги за изграждане на нова техническа и системна среда в ТКК България. Предвижда се да бъде изградена високотехнологична централизирана сървърна платформа с висока надеждност. Ще бъде реализирана концепцията на Прима-Софт за изграждане на високонадеждна платформа за централизация и виртуализация на приложенията. Виртуализацията ще бъде извършена с технологиите на VMware. Приложният софтуер ще работи в среда на терминален сървър. Ще бъдат мигрирани данните от старата техническа среда.

Прима-Софт ще достави нови терминални работни станции Hobit. Новите Hobit-и ще бъдат използвани за работа с ERP системата на фирмата. Използването на Hobit  осигурява значително намаление на разходите за придобиване и експлоатация на работни места за служители на ТКК. Hobit се изплаща за 1.5 година само от спестявания на неконсумирана електроенергия. Значителни са спестяванията и от софтуерни лицензи. Hobit осигурява висока степен на сигурност и защита на фирмените данни.Назад

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1309 София
бул. „Александър Стамболийски“ 205
e-mail: office@primasoft.bg
 
 

 

Прима-Софт ООД