Новини


Прима-Софт ще извърши подобрения в корпоративната информационна система на AVON


Новини >>

Системата ще бъде разработена на базата на функциите на използваните до момента отделни системи за импорт на фактури от различни държави. Всички функции ще бъдат интегрирани в една система. Новата система ще включва следните възможности:

  • Обединяване на използваните в момента системи за импортиране на фактури от различни страни в региона.
  • Параметризиране на входните данни с цел възможност за настройване на системата към промени във формата на фактурите.
  • Дефиниране и настройка на кампании.
  • Зареждане на фактури.
  • Зареждане на върнати продукти.
  • Ръчно издаване и печат на фактури за България.
  • Класифициране на фактурите  по кампании.
  • Извеждане на параметризирани справки/отчети в различни разрези за период.
  • Експорт на селектирани извадки.


Назад

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1309 София
бул. „Александър Стамболийски“ 205
e-mail: office@primasoft.bg
 
 

 

Прима-Софт ООД