Новини


Прима-Софт ще реализира проект в Националния институт на правосъдието


Новини >>

Доставката и инсталацията на техническите и софтуерни средства ще бъде в изпълнение на Проект „Повишаване на капацитета на съдебната система и обучение по Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи в Националния институт на правосъдието”, договор за безвъзмездна финансова помощ № 93-00-42/20.02.2013 г., с бенефициент НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО, по Норвежки финансов механизъм 2009-2014г., програмна област BG 14 – „Изграждане на капацитет и сътрудничество в областта на съдебната власт”.Назад

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1309 София
бул. „Александър Стамболийски“ 205
e-mail: office@primasoft.bg
 
 

 

Прима-Софт ООД