Новини


Прима-Софт ще реализира проект за корпоративен бекъп в ПОК "Съгласие"


Новини >>

Прима-Софт ще реализира проект за корпоративен бекъп в ПОК "Съгласие".

В основата на проекта е заложен TeraStore Backup Appliance, който е част от концепцията на Прима-Софт DCBX (dataCenter in a Box).

Ще бъдат реализирани следните функции и възможности:

  •  Автоматизиран Backup на виртуализирана среда с неограничен брой виртуални машини под управление на vSphere на VMWare и/или Hyper-V на Microsoft
  •  Continious, forever incremental Backup
  •  Не изисква агенти във виртуалните машини
  •  Вградена компресия и дедупликация на данните
  •  3 в 1 бекъп, репликация (Veeam Backup & Replication) и управление на виртуалната среда (Veeam-ONE)
  •  Възстановяване на цяла виртуална машини и/или отделни файлове
  •  Незабавно възстановяване (boot от Backup копие)
  •  Автоматична верификация на резервното копие
  •  Възстановяване на отделни обекти от MS Exchange, MS SQL, MS SharePoint, MS Active Directory


Назад

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1309 София
бул. „Александър Стамболийски“ 205
e-mail: office@primasoft.bg
 
 

 

Прима-Софт ООД