Новини


Прима-Софт сключи договор за реинжинеринг на сървърната инфраструктура в Коутс България


Новини >>

Договорът предвижда изграждане на високонадеждна, високопроизводителна и модулна сървърна инфраструктура, като платформа за централизация и виртуализация на приложенията. При изграждане на сървърния комплекс ще бъдат изпoлзвани технологиите на IBM. Като платформа за виртуализация ще се използват продуктите на VMware. Ще бъде изграден високонадежден клъстер, който гарантира непрекъсваемост в работата на комплекса. Осигурена е възможност за преместване на виртуални машини от един Хост сървър на друг. Сторидж сървърът е iSCSI базиран и разполага с високопроизводителна дискова подсистема с висока степен на защита на данните. В комплекса влиза и Бекъп сървър с висока производителност и надеждни сървърни дискове. Предвижда се да бъде изградена корпоративна система за архивиране използваща продуктите на Veeam. Система за бекъп осигурява автоматизирано архивиране/възстановяване на данните и на виртуалните машини. Сървърната инфраструктура е защитена от непланирани (аварийни) спирания, чрез система за автоматичен Shudown/Restart.

 

 Назад

 

Новини

 

Проекти

 

Продукти

 

Партньори

 

Карта на сайта

Дейности

 

Сървърни комплекси

Виртуализация

Терминални услуги

Мрежи за съхранение на данни

Корпоративни мрежи

VoIP

Дигитализация

Библиотечни системи

Интернет

Сервиз

Контакти

 

1309 София
бул. „Александър Стамболийски“ 205
e-mail: office@primasoft.bg
 
 

 

Прима-Софт ООД